Skoči do osrednje vsebine

UNESCO Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine

UNESCO Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine iz 2003 ima med mednarodnimi pravnimi instrumenti, katerih pogodbenica je država Slovenija in za katere v njenem imenu skrbimo na Ministrstvo za kulturo, posebno mesto.

V samem jedru tega dokumenta so namreč ljudje – skupnosti, skupine in posamezniki, ki svoje prakse, predstavitve, izraze, znanja in veščine prenašajo iz roda v rod, jih vedno znova ustvarjajo v odzivu na svoje okolje, v sozvočju z naravo in kulturo, iz njih črpajo svojo identiteto in pripadnost. Nosilci so tudi edino zagotovilo, da bo nesnovna kulturna dediščina, ki ima zelo oprijemljive izraze in emocionalne učinke, preživela in se bo prilagajala sodobnemu času – vključno v trenutni pandemiji, ki je imela velik vpliv na nesnovno dediščino zlasti še na prenos znanj med nosilci in uprizoritve.

Kolo, ki naslavlja vprašanja, povezana s trajnostnim razvojem v luči nesnovne kulturne dediščine; osem sklopov vprašanj je razdeljeno v štiri kategorijae (kultura, okolje, družba in gospodarstvo)

Nesnovna kulturna dediščina: Kolo trajnostnega razvoja

Ministrstvo za kulturo skupaj s Slovenskim etnografskim muzejem, ki opravlja nalogo Koordinatorja varstva nesnovne dediščine in je nepogrešljiv strokovni partner pri prepoznavanju nesnovnih elementov in njihovem mednarodnem uveljavljanju, poudarja pomen nesnovne kulturne dediščine za družbo in za trajnostni razvoj. Odzvali smo se vabilu finskih strokovnjakov in pripravili slovensko različico pripomočka, ki na privlačen in enostaven način naslavlja vprašanja, povezana s trajnostnim razvojem v luči nesnovne dediščine. Kolo trajnostnega razvoja je na voljo vsem, ki bi želeli analizirati svoje delovanje, prostočasne ali profesionalne aktivnosti. Osem sklopov vprašanj v štirih kategorijah (ekološki, gospodarski, družbeni in kulturni) spodbuja razmislek in izmenjavo, obenem je pripomoček odprt prilagoditvam in nadgradnjam za vse. Vabimo k njegovi uporabi in skupaj s partnerji načrtujemo sklop aktivnosti za njegovo predstavitev med nosilci in dediščinskimi strokovnjaki.

Več o nesnovni kulturni dediščini, registriranih enotah nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, od katerih so štiri vpisane tudi na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne dediščine človeštva, preberite na spletni strani Nesnovna dediščina.  

Ob 75. letnici Organizacije združenih narodov in njene specializirane agencije za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO, izpostavljamo konvencije in programe, za katere v imenu Republike Slovenije skrbimo na Direktoratu za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo.