Skoči do osrednje vsebine

Uspeli smo na razpisu Evropske komisije za vzpostavitev evropskega centra CZ za skladiščenje zalog zdravstvene in zaščitne opreme

Evropska komisija je za obvladovanje epidemije novega koronavirusa marca 2020 sprejela podlage za vzpostavitev rezervnih zmogljivosti v okviru mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite (CZ) – rescEU. Ta zagotavlja strateške zaloge zdravstvenih sredstev in osebne zaščitne opreme za boj proti resnim čezmejnim zdravstvenim grožnjam, ki bodo dopolnile sedanje nacionalne odzivne zmogljivosti in zmogljivosti evropskega nabora civilne zaščite.

Vzpostavljanje zmogljivosti rescEU vključuje nakup osebne zaščitne opreme in njeno ustrezno skladiščenje, obnavljanje ter zagotavljanje razpoložljivosti zalog zmogljivosti rescEU, vključno z nenehno operativno pripravljenostjo na hitro odpremo zmogljivosti s svojimi transportnimi sredstvi v državo prosilko. Zaloge zmogljivosti rescEU mora Republika Slovenija zagotavljati za najmanj pet let od podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, predvideno trajanje projekta pa je od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2025.

Projekt vzpostavitve zmogljivosti rescEU je financiran iz evropskih sredstev. Skupna ocenjena vrednost projekta vzpostavitve in delovanja zmogljivosti rescEU v Republiki Sloveniji znaša 10.615.301,60 evra. Od tega je znesek zaprošenega financiranja Evropske unije 8.795.780 evrov.

Republika Slovenija mora leta 2021 začasno kriti stroške za premostitev likvidnostnega toka v višini 1.759.156 evrov, kar predstavlja 20 odstotkov finančne vrednosti prispevka Evropske unije. Evropska komisija bo preostanek (20 odstotkov) plačala ob uspešno končanem projektu, predvidoma leta 2026, kar bo takrat prihodek proračuna Republike Slovenije. Republika Slovenija krije tudi znesek davka na dodano vrednost v višini 1.794.521,60 evra, ki bo v celoti plačan v proračun Republike Slovenije v letu izpeljave projekta. Dodatno bo Republika Slovenija za izvedbo prispevala 25.000 evrov za delo pripadnikov civilne zaščite. Iz proračuna Republike Slovenije bo treba tako za izvedbo projekta skupno zagotoviti 1.819.521,60 evra.

Skladišče zaščitnih sredstev mora biti operativno v petih mesecih od podpisa pogodbe, zato se morajo projektne dejavnosti začeti takoj.

Podpis pogodbe je predviden do 20. decembra 2020. Evropska komisija namerava nakazati do 80 odstotkov sredstev (okrog sedem milijonov evrov) do konca leta 2020.