Skoči do osrednje vsebine

Mag. Matej Tonin na neformalnem srečanju treh obrambnih ministrov držav EU

Na pobudo nemške obrambne ministrice Annegret Kramp-Karrenbauer je v avdio-video obliki potekal sestanek obrambnih ministrov Nemčije, Portugalske in Slovenije, ki se ga je udeležil minister mag. Matej Tonin. Na njem so ministri, katerih države tvorijo tako imenovani trio predsedujočih Svetu EU, zmenjali stališča o opravljenem polletnem delu nemškega predsedovanja in prednostnih ciljih v nadaljevanju skupnega 18-mesečnega obdobja predsedovanja Svetu EU.

Obrambni ministri Nemčije Annegret Kramp-Karrenbauer, Portugalske João Gomes Cravinho in Slovenije mag. Matej Tonin so na video konferenci ob koncu nemškega predsedovanja Svetu EU izmenjali stališča o opravljenem polletnem delu in prednostnih ciljih v nadaljevanju skupnega 18-mesečnega obdobja. Govorili so zlasti o Strateškem kompasu, sodelovanju med EU in Natom ter o pomembnosti transatlantskega sodelovanja. Minister mag. Matej Tonin je poudaril, da je bilo kljub močnim vplivom ukrepov za zajezitev koronavirusa nemško predsedovanje uspešno, zlasti glede dogovora o pogojih za sodelovanje tretjih držav v projektih Stalnega strukturnega sodelovanja na področju varnosti in obrambe (Permanent Structured Cooperation – PESCO) in razprave o Strateškem kompasu, katerega namen je povezati strateško in operativno raven pri doseganju ambicij na področju obrambe in varnosti. Strateški kompas sestavljajo štirje stebri oziroma grozdi, in sicer krizno upravljanje, razvoj zmogljivosti, partnerstva in odpornost. V okviru Strateškega kompasa pripravljena analiza zagotavlja skupen pogled EU na razmere v svetu in daje EU podlago za dolgoročno planiranje.

V povezavi s Strateškim kompasom v okviru tria in širše potekajo različne razprave in usklajevanja. Ministri so se strinjali, da bi bilo smiselno v okviru trio predsedovanja pripraviti miselni dokument, ki bi naslovil vse stebre kompasa, pri čemer pa bi vsaka predsedujoča država prevzela vlogo koordinatorice za posamezni steber kompasa.

Pomemben dosje, ki je trenutno še v fazi obravnave, je Evropski mirovni sklad (European Peace Facility – EPF), ki predstavlja finančni mehanizem za nadgradnjo financiranja skupnih stroškov vojaških operacij in elementov razvoja zmogljivosti v podporo varnosti in obrambe v tretjih državah. EPF bo sestavljen iz dveh ločenih stebrov, in sicer za financiranje skupnih stroškov operacij in misij ter za financiranje podpornih ukrepov, ki bosta povezana prek Odbora EPF. Temu bo predsedovala predsedujoča država Sveta EU. Usklajevanja posameznih zahtevnih odprtih vprašanj pod nemškim predsedovanjem prehajajo v zaključno fazo, saj naj bi EPF postal operativen z januarjem 2021.  

Portugalski obrambni minister João Gomes Cravinho je predstavil glavne cilje predsedovanja njihove države Svetu EU na področju Skupne varnostne in obrambne politike (SVOP), pri katerem bo poudarek zlasti na pomorski varnosti ter sodelovanju med EU in Afriko na področju varnosti in miru. Minister mag. Tonin je poudaril pomembnost partnerstva med EU in Afriško unijo ter vlogo EU za njeno stabilnost in varnost. Izpostavil je da so misije in operacije v regiji ključnega pomena, zato Slovenija s pripadniki Slovenske vojske sodeluje v EUTM Mali. Glede koncepta koordinirane pomorske prisotnosti (Coordinated Maritime Presences – CMP) si EU prizadeva povečati svojo vlogo na globalni ravni prek koordinacije prisotnosti pomorskih zmogljivosti držav članic. Zato naj bi države članice v okviru portugalskega predsedovanja Svetu EU definirale posebno območje pomorskega interesa (Maritime Area of Interest – MAI), kjer bi izmenjevale informacije.