Skoči do osrednje vsebine

Bolezen modrikastega jezika - obdobje brez aktivnosti vektorjev

Generalni direktor Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sprejel Sklep o določitvi nujnih začasnih ukrepov v zvezi z boleznijo modrikastega jezika.

S sklepom je na podlagi klimatskih dejavnikov in rezultatov entomološkega nadzora, ki se izvaja na podlagi 4. točke Priloge I Uredbe 1266/2007/ES, in v skladu z merili iz Priloge V Uredbe 1266/2007/ES določen začetek obdobja brez aktivnosti vektorjev na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Obdobje brez aktivnosti vektorjev se začne 14. 12. 2020 in traja do preklica.

Več o ukrepih, ki veljajo v obdobju brez aktivnosti vektorjev lahko preberete na oglasni deski e-uprave.