Skoči do osrednje vsebine

Soglasje k predlogom amandmajev k predlogu Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih.

Vlada s soglasjem sledi spremembam Poslovnika Vlade Republike Slovenije, iz katerih izhaja, da v primerih, kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema Državni zbor, in mu ga pošlje v obravnavo, lahko ministrstvo k vloženemu besedilu predlaga vložitev amandmaja le ob soglasju vlade. Z amandmaji se usklajuje besedilo predloga Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih glede na pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora (ZPS).

Amandmaji se med drugim nanašajo na odpravo različne terminologije, na odvečno navajanje trajanja določenega ukrepa, na natančnejšo ureditev začetka postopka za ustanovitev služnosti v javno korist, poenotenje kontaktnih podatkov,  jasnejšo opredelitev pristojnosti uradnega veterinarja oziroma nekaterih drugih pristojnosti, večjo jasnost glede javnega naročila v zvezi z ograjami-ipd.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano