Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 24. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti – prva obravnava, Poročevalec: Aleš Hojs

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vzajemnem zastopanju pri izdaji vizumov, Poročevalec: dr. Anže Logar

2. Akcijski načrt za izvajanje Resolucije o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba«, s pregledom izvajanja za obdobje 2018–2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

3. Predlog Državne ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, verzija 2.0, in predlog Poročila o stanju na področju obvladovanja tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji (2020), Poročevalec: mag. Matej Tonin

3A. Predlog stališča do Odgovora nasprotnega udeleženca na Zahtevo za oceno skladnosti Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju ter do Zahteve Občinskega sveta Občine Hoče-Slivnica za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in Zakona o lokalni samoupravi, Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog odgovora na Priporočilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije glede vročanja priporočene pošte in drugih pošiljk s strani državnih organov oziroma ostalih organov oblasti osebam s prijavljenim t. i. zakonskim prebivališčem, Poročevalec: Boštjan Koritnik

5. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MIZŠ, MKGP, MZ, MDDSZ, Ustavno sodišče, Urad RS za mladino, Vrhovno sodišče RS), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

5A. Predlog sklepa o porabi presežka, ki ga je v letu 2018 ustvaril Varstveno delovni center Postojna, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

7. Predlog soglasja k Spremembam Statuta Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

8. Predlog za uvrstitev novih projektov 3330-20-0044 Nakup parcele št. 386/25 Brinje I in3330-20-0045 Nakup parcele št. 447/7 Brinje I v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

III. ZADEVE EU

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu in Svetu o dodatnih ukrepih za odziv na COVID-19, Poročevalec: Tomaž Gantar

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za notranje zadeve 14. decembra 2020 v Bruslju, Poročevalec: Aleš Hojs

11. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem neformalnem ministrskem srečanju Evropska unija-Latinska Amerika in Karibi (EU27-LAK) 14. decembra 2020, Poročevalec: dr. Anže Logar

11A. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na avdio-video sestanku obrambnih ministrov Nemčije, Portugalske in Slovenije ob zaključku nemškega predsedovanja Svetu Evropske unije 10. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

13. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na virtualnem neformalnem srečanju ministric in ministrov za enakost spolov 20. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

14. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Videokonferenci »Premagovanje COVID-19 – skupaj razvijamo možnosti za močne družine« 24. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15. Pobuda za sklenitev Protokola o spremembah Sporazuma med pogodbenicami Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi o avtomatizirani izmenjavi podatkov o DNK, daktiloskopskih podatkov in podatkov iz registrov vozil, Poročevalec: Aleš Hojs

16. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske, Ministrstvom za obrambo Slovaške republike in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o ustanovitvi regionalnega poveljstva komponente za specialno delovanje, Poročevalec: dr. Anže Logar

17. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Bolgarije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Madžarske in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o oblikovanju programa večnacionalnega letalstva za specialno delovanje – MSAP, Poročevalec: dr. Anže Logar

18. Predlog sklepa o potrditvi Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo, civilno zaščito in šport Švicarske konfederacije o uporabi letalskega simulatorja AS 332 L1 v letalski bazi Emmen, Poročevalec: dr. Anže Logar

19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 19. zasedanju Skupščine držav pogodbenic Rimskega statuta (ASP) Mednarodnega kazenskega sodišča od 14. do 16. decembra 2020 v Haagu in od 17. do 23. decembra 2020 v New Yorku, Poročevalec: dr. Anže Logar

20. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana  na ministrskem segmentu Svetovne konference o svobodi medijev 9. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

21. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Republike Hrvaške dr. Maria Banožića15. decembra 2020 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: mag. Matej Tonin

22. Izhodišča za pogovore ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja ob delovnem obisku15. decembra 2020 v Haagu v Kraljevini Nizozemski, Poročevalec: dr. Anže Logar

23. Izhodišča za udeležbo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na 20. videokonferenčnem sestanku Odbora ministrov Konvencije o jugovzhodni Evropi 16. decembra 2020, Poročevalec: Aleš Hojs

24. Informacija o udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na virtualnem Pariškem mirovnem forumu od 11. do 13. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

25. Poročilo o virtualni udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na ministrskem panelu konference Pot do Varšavskega varnostnega foruma »Prihodnost transatlantskega zavezništva – nove priložnosti za Evropo in Združene države Amerike« 17. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z gradnjami nove infrastrukture javnega zdravstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z demografsko strukturo umrlih za posledicami okuženih z virusom SARS-CoV-2, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Mateje Udovč v zvezi z dolgotrajnimi odsotnostmi delavcev z dela, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Aljaža Kovačiča v zvezi z ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa, ki se nanašajo na osebe s posebnimi potrebami, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jerce Korče v zvezi s pomočjo Evropske komisije pri premeščanju bolnikov s covidom, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jerce Korče v zvezi z delom direktorja NIJZ,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka o odnosih z Združenimi državami Amerike, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Željka Ciglerja v zvezi z načrtom za okrevanje in odpornost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Zvonko Černač

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s komuniciranjem vladnih predstavnikov pri soočanju z epidemijo COVID-19, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Uroš Urbanija

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vladnim podajanjem informacij o epidemiji covid-19 preko javnega zavoda RTV Slovenija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Uroš Urbanija

36. Predlog odgovora na vprašanje in pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi s Socialnim centrom v Vrtojbi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

37. Predlog odgovora na pobudo državnega svetnika Franca Goloba glede statusa javnega dobra v zemljiški knjigi in priprave pravnega akta glede javnega dobra v upravnih postopkih,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič