Skoči do osrednje vsebine

Prostovoljstvo je vzajemni proces prejemanja in dajanja – 5. december je mednarodni dan prostovoljstva

Mednarodni dan prostovoljstva je razglasila Organizacija združenih narodov na 40. zasedanju generalne skupščine z resolucijo leta 1985.

Od takrat se vlade, Združeni narodi in civilnodružbene organizacije pridružujejo prostovoljkam in prostovoljcem iz vsega sveta pri praznovanju 5. decembra, mednarodnega dneva prostovoljstva.

Z obeleževanjem mednarodnega dneva prostovoljstva opozarjamo, da vsak nov dan s prostovoljstvom prinaša priložnost, da sprožimo spremembe v skupnosti, v kateri živimo. Koristi, ki jih prostovoljstvo prinaša skupnosti, so številne: krepitev družbenih vrednot, aktivno državljanstvo, boljša vključenost mladih v družbo, razvijanje ustvarjalnosti in strpnosti, povečanje socialnega kapitala in kohezije. Hkrati s prostovoljstvom pridobivajo tudi prostovoljci: pridobijo boljšo samopodobo, razvijejo sočutje, se naučijo novih spretnosti in socialnih veščin, ki jim lahko koristijo v vsakdanjem življenju in na trgu dela, poleg tega imajo občutek koristnosti in pripadnosti.

Podatki iz Skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2019 kažejo, da je v preteklem letu v Sloveniji delovalo več kot 284 tisoč prostovoljcev, opravili so več kot enajst milijonov in pol ur prostovoljskega dela. Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji je več kot 115 milijonov evrov. Če bi upoštevali prostovoljsko delo, ki poteka neorganizirano, bi bila ta številka še višja.

Prostovoljci so se kot nenadomestljivi izkazali tudi med epidemijo: za pomoč prebivalkam in prebivalcem je vsak dan aktiviranih na tisoče ljudi, katerih nepogrešljiv del so ravno prostovoljci. V krizni situaciji se je ponovno izkazalo, kako pomembno je, da imamo organizirano in kakovostno prostovoljstvo, ki pokrije vzeli kot je npr. prevoz delavcev na delo v domove starejših občanov, pomoč pri varstvu otrok in šolanju na domu kot tudi psihosocialna pomoč prek telefona in videoklica.

Ministrstvo za javno upravo uresničuje Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023: v okviru Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019 subvencionira 20 delovnih mest za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah, poleg tega iz Sklada za nevladne organizacije omogoča delovanje Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, ki nudi podporo prostovoljskim organizacijam, nudi usposabljanja za prostovoljce in drugo.