Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za nove prostore Centra za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Novogradnja objekta Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični«. Za dobrega 5,8 milijona evrov vreden projekt, ki ga bo vodilo Ministrstvo za zdravje, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj več kot 4,4 milijona evrov.

Center za zdravljenje bolezni otrok v Šentvidu pri Stični je specialna bolnišnica, ki opravlja dejavnost rehabilitacije kronično bolnih otrok v starosti do 19 let. V okviru projekta bo zgrajen nov objekt s skupno neto površino 2.899,40 m2, ki bo uporabnikom in zaposlenim nudil izboljšane bivanjske in delovne pogoje.

Z naložbo bo zagotovljena boljša oskrba otrok (uspešnejše zdravljenje in doseganje večjega deleža trajnejših učinkov zdravljenja), skrajšanje časa obravnave otrok (zmanjšanje bolnišničnih infekcij), izboljšanje zdravstvenih storitev (primernejši prostori za bivanje otrok in spremstva), izvajanje dodatnih aktivnosti obstoječih programov (šola zdravega načina življenja, terapevtska obravnava otrok z motnjami v razvoju itd.) in izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih. Ob tem bodo omogočeni tudi večje socialno vključevanje mladine s posebnimi potrebami v lokalno okolje in razvoj deinstitucionalnih oblik varstva.