Skoči do osrednje vsebine

Zaključen je pregled vlog, ki so prispele na 4. javni razpis za podukrep 16.5 - Okolje in podnebne spremembe

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je odobrila 20 vlog v skupni vrednosti 2,28 milijona evrov.

Cilj podukrepa Programa razvoja podeželja 2014-2020 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam je vzpostaviti sodelovanje med različnimi akterji s področja kmetijstva, gozdarstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda pri izvajanju projektov s področja okolja in podnebnih sprememb, ki bodo prispevali k doseganju ciljev razvoja podeželja.

Za sklop A - pilotni projekti je bilo oddanih 14 vlog. Agencija je odobrila 13 vlog v skupni vrednosti 579.035 evrov, ena vloga pa je bila umaknjena. Preostanek razpisanih sredstev je bil prerazporejen na sklop B, kjer so zaprošena sredstva presegla razpoložljiva.

Za sklop B - EIP projekti je prispelo 28 vlog. Odobrenih je bilo 7 vlog v skupni vrednosti 1.702.871 evrov, dve vlogi sta bili zavrženi, 19 vlog pa je bilo zavrnjenih, saj je višina zaprošenih sredstev presegla razpoložljiva.