Skoči do osrednje vsebine

Inovativen.si in Direktorat za informacijsko družbo in informatiko premikata meje na področju priprave strategije državnega pomena

Konec septembra 2020 smo na projektu Inovativen.si pričeli s sodelovanjem z Direktoratom za informacijsko družbo in informatiko, ki prav tako kot naš projekt deluje v sklopu ministrstva za javno upravo. Sodelavci so želeli v začetni fazi priprave dokumenta Digitalna Slovenija 2027 vključiti širši krog deležnikov, zato so se odločili za vključitev inovativnih metod dela v sicer dokaj formalno pripravo omenjene strategije. Kot zunanji sodelavec in strokovna pomoč se je izzivu pridružilo na razpisu izbrano podjetje, Skupina Primera, ki je moderirala inovativni proces priprave dokumenta.

Potek izziva

Prva izmed aktivnosti je bila splošna delavnica, na katero so bili povabljeni člani širše ekipe, kjer so začtrali delo in aktivnosti za  pripravo strategije. Člani ožje delovne skupine so se na uvodni delavnici seznanili z nekaterimi metodami sodelovalnega načina dela po principih oblikovalskega razmišljanja. Na prvi delavnici je bil sprejet tudi vsebinski načrt delavnic po področjih, in sicer e-vključenost, umetna inteligenca, kibernetska varnost, gigabitna infrastruktura, podatkovna ekonomija, digitalna javna uprava z zunanjimi deležniki, digitalna javna uprava z notranjimi deležniki in zaključna delavnica, ki je bila namenjena združitvi vseh področnih delavnic.

Skozi celotno izvedbo izziva smo kombinirali različne metode pristopov oblikovalskega razmišljanja in vitkega poslovanja. Vse to pa smo dodatno prilagodili  spletni izvedbi večine aktivnosti.

Uporabljene metode dela

Pri reševanju izziva smo uporabili 9 različnih metod dela, in sicer soustvarjanje, brainstorming, prototipiranje, iskanje povratnih informacij, posvetovanje, spletna razprava, sinteza zaključkov, coaching sestanki in plenarna razprava. 

Do 23. novembra je bilo izvedenih:

- 9 delavnic z deležniki,

- 9 integracijskih delavnic in

- 13 srečanj ožje delovne skupine.

Evalvacija in zadovoljstvo deležnikov

Po vsaki izvedeni delavnici je bila izvedena evalvacija s pomočno spletnega orodja Mentimeter. Udeleženci so glede na rezultate evalvacije imeli občutek, da lahko delijo svoje ideje, predloge in rešitve. Prav tako so na delavnich čutili odprtost do različnih pogledov, poslušanja in razumevanja. V fokusu je bilo predvsem zadovoljstvo glede osredotočenosti na skupni cilj.

Ključne priložnosti za izboljšanje prihodnjih procesov

Zaradi uspešnosti delavnic, ki so bile izvedene v okviru izziva Digitalna Slovenija, bomo na prihodnje strateške delavnice vključili online udeležbo ne glede na epidemiološko sliko. Ta način dela se je pokazal kot bolj učinkovit, tako z vidika stoškov kot tudi porabljenega časa. Tudi v  prihodnje si bomo prizadevali ohraniti on-line ali hibridno obliko izvedbe.

Pri pripravi strateških dokumentov, kot je predmetna strategija, je sodelovanje in odpriranje diskusije z deležniki ključnega pomena. Izkazalo se je, da so bili deležniki zelo motivirani za dialog, tudi  pri predlogih so bili zelo konstruktivni. Odpiranje dialoga z zunanjimi in notranjimi deležniki je ključno za doseganje večjih premikov v smeri sodelovalnega in inovativnega delaznotraj posameznih državnih organov.

Zaključna misel in pogled naprej

»Digitalni izziv« je tako v pripravo strategije vpeljal sodelovalno komponento, ki je velikokrat stranskega pomena. V panele so bili vključeni različni deležniki, ki so z inovativnimi pristopi so-krerali vsebine bodoče Strategije Digitalna Slovenija 2027. Oblikovalsko razmišljanje je deležnike spodbudlio k razmišljanju in ustvarjanju karseda skupnega dokumenta, ki bo podlaga za oblikoval rešitev v prihodnjih letih. Veseli nas, da smo sodelavci projekta Inovativen.si lahko prispevali k reševanju tako kompleksnega izziva, in sicer s pomočjo drugačnih metod in procesa, kot jih ponavadi zasledimo v državni upravi.

Če imate tudi sami kompleksni izziv, ki menite, da ga bi lahko reševali z nami preverite, kako lahko stopite v stik z nami.

Grafikon prikazuje odgovore udeležencev izziva Digitalna Slovenija, ki so bili povprašani po izkušnji z izzivom. Na desni strani so prikazane povprečne ocene posameznega vprašanja med oceno 1 in 5.

Grafikon prikaza odgovorov na vprašanje o izkušnji na srečanju | Avtor MJU