Skoči do osrednje vsebine

Novosti glede pridobivanja podatkov iz prekrškovnih evidenc

Od 12. 12. 2020 bo Ministrstvo za pravosodje zagotovilo uporabnikom prijaznejše obrazce za pridobivanje podatkov iz evidenc prekrškovnih organov.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi, ki za državljane prinaša uporabniku prijaznejše in jasnejše obrazce za pridobivanje podatkov iz evidenc prekrškovnih organov, predvsem pa iz Evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških (EPS) in Skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu (EKT), ki ju upravlja Ministrstvo za pravosodje, je bil 27. 11. 2020 objavljen v Uradnem listu številka 173/2020. Spremembe pravilnika začnejo veljati 12. 12. 2020, ko bodo na spletni strani Ministrstva za pravosodje (pod zavihkom »Storitve«) na voljo prenovljeni obrazci. Od tega dne bo namreč potrebno zahtevo za pridobitev podatkov iz prekrškovnih evidenc nasloviti na novem obrazcu.

Druga novost, ki jo prinaša novi pravilnik, pa je skrajšanje roka hrambe zahtev za pridobitev podatkov iz prekrškovnih evidenc in kopij izdanih potrdil. Le-ti bodo iz evidence dokumentarnega gradiva lahko izločeni po poteku dveh let (ne več petih), kar bo pozitivno vplivalo tudi na dokumentarno poslovanje Ministrstva za pravosodje, predvsem pa vseh prekrškovnih organov. Skrajšanje roka hrambe pomeni tudi večjo ekološko naravnanost organov, ki so doslej v fizični obliki shranjevali več tisoč zahtev in kopij izdanih potrdil. Zaradi skrajšanja roka hrambe se bodo zahteve  za pridobitev podatkov in kopije potrdil hranile izključno elektronsko, kar bo bistveno zmanjšalo porabo papirja.

Novost v zvezi s poslovanjem ministrstva je tudi uvedba avtomatskega odzivnika na telefonski številki 01/369-55-09, kjer klicatelj takoj dobi osnovne informacije v zvezi s pridobivanjem podatkov iz kazenskih evidenc, evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških ter skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu, brez čakanja na prostega sodelavca. Obširna pojasnila, ki so že objavljena na spletni strani ministrstva, bodo z uveljavitvijo novega pravilnika tudi dopolnjena.