Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 23. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici – skrajšani postopek, Poročevalec: Aleš Hojs

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča – skrajšani postopek, Poročevalec: Aleš Hojs

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, Poročevalec: Boštjan Koritnik

3A. Predlog odloka o podaljšanju petletnega obdobja za udeležbo varnostnega osebja na obdobnem strokovnem izpopolnjevanju in za opravljanje obdobnega preizkusa strokovne usposobljenosti, Poročevalec: Aleš Hojs

4. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Moderna galerija, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

4A. Načrt rešitve prostorske problematike Ministrstva za notranje zadeve, Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve, Generalne policijske uprave in Policijske uprave Ljubljana,Poročevalec: Aleš Hojs

5. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenski proračunski postavki Ministrstva za zdravje preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu za leto 2020, Poročevalec: Tomaž Gantar

6. Predlog za uvrstitev novega projekta 1911-20-0009 Tehnična in komunikacijska oprema MO v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalec: mag. Matej Tonin

7. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-20-0031 Pilotni projekt priznanje Digitalna šola v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

8. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 1511-20-0001 Investicije in inv. vzdrževanje GSV za 2020-2021 v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Božo Predalič

9. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola za trženje in dizajn Maribor«, (PONOVNA OBRAVNAVA) (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

III. ZADEVE EU

10. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)6300/25 final z dne 7. 10. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/958 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2020)6300/25 final z dne 7. 10. 2020 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/957 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o spremembi Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11A. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije, št. C(2020) 3795 final z dne 2. 7. 2020, zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2017/2103 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2017 o spremembi Okvirnega sklepa Sveta 2004/757/PNZ zaradi vključitve novih psihoaktivnih snovi v opredelitev pojma „prepovedana droga“ in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/387/PNZ v pravni red Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

12. Izhodišča za pogovore ministrice za pravosodje mag. Lilijane Kozlovič z evropskim komisarjem za pravosodje Didierjem Reyndersom 1. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

13. Izhodišča za pogovore ministrice za pravosodje mag. Lilijane Kozlovič s Christine Roger, generalno direktorico, pristojno za pravosodje in notranje zadeve pri Generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije 4. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta za splošne zadeve 1. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za evropske zadeve 8. decembra 2020, Poročevalec: dr. Anže Logar

16A. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na videokonferenci TRIO predsedstva na temo Pakta o migracijah in azilu 2. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

16B. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na videokonferenci »Pakt o migracijah in azilu« 4. decembra 2020, Poročevalec: Aleš Hojs

16C. Izhodišča za virtualno udeležbo ministra za javno upravo Boštjana Koritnika na konferenci o digitalni preobrazbi Evrope 8. decembra 2020, Poročevalec: Boštjan Koritnik

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 3. evropskem vrhu o izobraževanju »Preobrazba digitalnega izobraževanja: krepitev odpornosti v evropskem izobraževalnem prostoru« 10. decembra 2020, Poročevalka: dr. Simona Kustec

18. Poročilo o udeležbi ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na virtualni neformalni konferenci o prihodnosti Europola 21. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

19. Poročilo o udeležbi ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na videokonferenčnem zasedanju Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (FAC) 19. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

20. Informacija o nameravanem podpisu Programskega dogovora št. A.PRG.CAP.671 o usklajevanju vojaških zahtev, povezanih s carino (carina), Poročevalec: mag. Matej Tonin

22. Izhodišča za virtualno udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Posebnem zasedanju Generalne skupščine OZN o pandemiji COVID-19 (UNGASS) 3. in 4. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

23. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na virtualnem27. zasedanju Ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 3. in 4. decembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

24. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na 10. »To Be Secure Forumu« 11. decembra 2020 v Črni Gori, Poročevalec: dr. Anže Logar

25. Poročilo o udeležbi ministra za obrambo mag. Mateja Tonina na uradnem obisku15. oktobra 2020 v Italijanski republiki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

26. Poročilo o uradnem obisku ministra za obrambo mag. Mateja Tonina 2. in 3. novembra 2020 na Madžarskem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

27. Poročilo o srečanju ministrov za notranje zadeve Republike Avstrije in Republike Slovenije na območju bivšega mejnega prehoda Šentilj, ki je potekal ob robu izvedbe pilotnega projekta uporabe dronov za nadzor državne meje, 13. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

28. Poročilo o srečanju ministrov za zunanje zadeve Slovenije, Avstrije, Češke, Madžarske in Slovaške 15. septembra 2020 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

29. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na virtualnem 130. zasedanju Odbora ministrov Sveta Evrope 4. novembra 2020,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

30. Poročilo o udeležbi predstavnika Republike Slovenije na neformalnem srečanju zunanjih ministrov udeleženk Procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi 6. novembra 2020 v Antaliji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

31. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na prvem ministrskem virtualnem sestanku Koalicije za medijsko svobodo 16. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

32. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na virtualnem Ministrskem srečanju za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja 16. in17. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

33. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na virtualnem Ministrskem forumu Mednarodnega zavezništva za svobodo veroizpovedi ali prepričanja (IRFBA) 17. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jerce Korče v zvezi s pristojnostmi državnega sekretarja za nacionalno varnost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jerce Korče v zvezi s pristojnostmi državnega sekretarja za nacionalno varnost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zadržanjem dveh predlogov za uvrstitev v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-2023 s področja filmske ustvarjalnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Božo Predalič

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z gradnjami paviljonskega tipa DSO, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izvedbo izobraževanja na daljavo in podaljševanja počitnic, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem slovenskega animiranega filma, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z napadom na slovenske medije in opozicijo o krivdi za domači terorizem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

41. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z varovanjem funkcionarjev, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

42. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s protiustavnim ravnanjem ministra in predsednika vlade ob odstopni izjavi ministra, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

43. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vladnimi posegi v Policijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

44. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jerce Korče v zvezi z uvrstitvijo Hrvaške na seznam držav z epidemiološko visokim tveganjem za okužbo z nalezljivo boleznijo COVID-19,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

45. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z ustanovitvijo centra za sistematično spremljanje dolgoročnih posledic zdravljenih rakov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

46. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjempsiho-socialne terapije onkološkim bolnikom, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

47. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s širjenjem virusaSARS-Cov-2 v DSO, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

48. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vključevanjem zdravstvenega kadra koncesionarjev v covid-19 time, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

49. Predlog odgovora na poslansko pobudo Eve Irgl v zvezi z uvrstitvijo novogradnje Doma starejših občanov Ajdovščina v nabor projektov v okviru mehanizma REACT-EU, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

50. Predlog odgovora na poslansko pobudo Blaža Pavlina v zvezi z nadzidavo in preureditvijo Doma starejših občanov Trebnje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

51. Predlog odgovora na poslansko pobudo Željka Ciglerja in Matjaža Hana v zvezi z izplačilom zneska subvencije malice za učence in dijake, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

52. Predlog odgovora na poslansko pobudo Matjaža Nemca za usklajenost ukrepov za zajezitev epidemije s sosednjimi državami, ki vplivajo na življenje ljudi na obmejnih območjih,(DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

53. Predlog odgovora na poslansko pobudo Matjaža Nemca v zvezi s takojšnjo finančno pomočjo bolnišnicam, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar