Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 23. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 2191 Želeče, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 2144 Bistrica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

3. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin obe v k. o. 1116 Slemene, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

4. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin vse v k. o. 1521 Črmošnjice, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

5. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin obe v k. o. 2303 Solkan, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin vse k. o. 1759 Podgorica, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

7. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin vse v k. o. 1773 Dobrunje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

8. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 1659 Rakek, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

9. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca nepremičnine v k. o. 2030 Suha, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

10. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 2243 Obloke, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

11. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin vse v k. o. 595 Plintovec, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

12. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v k. o. 2350 Otalež, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

13. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca nepremičnin vse v k. o. 1205 Platinovec, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

14. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 215-114/2019-4 z dne 6. 8. 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

15. Predlog sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Tamarinu, v Republiki Mauritius, Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Predlog Sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Tamarinu, v Republiki Mauritius, Poročevalec: dr. Anže Logar

16A. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

16B. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Onkološkega inštituta Ljubljana, Poročevalec: Tomaž Gantar

16C. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Republike Slovenije za otroke in družino, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

16Č. Predlog kandidatne liste za izvolitev člana iz Republike Slovenije v Evropskem odboru za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

16D. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Medresorske delovne skupine za spremljanje izdelave ocen tveganj za nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, Poročevalec: mag. Matej Tonin