Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 133. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
Predlagatelj: minister za javno upravo

2. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Predlagatelj: minister za kulturo

3. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, MIZŠ, MDDSZ, UPRS, GSV, SURS, MNZ, MO, MP, Uprava RS za probacijo, MGRT), Predlagatelj: minister za finance

4. Predlog za uvrstitev novega projekta 2611-20-0906 Medgeneracijski center in stanovanja Hrib 103 v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2020–2023, Predlagatelj: minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti