Skoči do osrednje vsebine

Seminar ob mednarodnem letu zdravja rastlin 2020

V okviru praznovanja mednarodnega leta zdravja rastlin je Društvo za varstvo rastlin Slovenije preko spleta organiziralo seminar, na katerem je bilo predstavljeno to zanimivo in v javnosti premalo poznano področje.

Ena izmed pomembnih nalog  pri zagotavljanju učinkovitega in za okolje sprejemljivega varstva rastlin in preprečevanja vnosa ter zgodnjega odkrivanja tujerodnih organizmov v Sloveniji je izvajanje opazovalno napovedovalne službe, katero izvajajo številni strokovnjaki na petih inštitucijah v Sloveniji. Integrirano varstvo rastlin, del katerega je tudi biotično varstvo, predstavlja okvir celostnega obvladovanje škodljivih organizmov rastlin v kmetijstvu. Spreminjajoče podnebne spremembe vplivajo na širjenje škodljivih organizmov rastlin na nova območja in posledično povzročajo škode v pridelavi. Slovenija je bogata z gozdom, pomembno je, da ostanejo zdravi saj se škodljivi organizmi rastlin lahko pojavijo tudi tam in brez ustreznih ukrepov povzročijo ogromno škodo. Da lahko ob najdbah škodljivih organizmov rastlin ustrezno ukrepamo potrebujemo visoko usposobljene laboratorije, ki uvajajo nove diagnostične metode s katerimi se hitro in natančno določi škodljive organizme rastlin. Ena izmed pomembnih nalog  pri zagotavljanju učinkovitega in za okolje sprejemljivega varstva rastlin in preprečevanja vnosa ter zgodnjega odkrivanja tujerodnih organizmov v Republiki Sloveniji je izvajanje opazovalno napovedovalne službe, katero izvajajo številni strokovnjaki na petih inštitucijah v Republiki Sloveniji. Integrirano varstvo rastlin, del katerega je tudi biotično varstvo, predstavlja okvir celostnega obvladovanje škodljivih organizmov rastlin v kmetijstvu. Spreminjajoče podnebne spremembe vplivajo na širjenje škodljivih organizmov rastlin na nova območja in posledično povzročajo škode v pridelavi. Slovenija je bogata z gozdom, pomembno je, da ostanejo zdravi saj se škodljivi organizmi rastlin lahko pojavijo tudi tam in brez ustreznih ukrepov povzročijo ogromno škodo. Da lahko ob najdbah škodljivih organizmov rastlin ustrezno ukrepamo potrebujemo visoko usposobljene laboratorije, ki uvajajo nove diagnostične metode s katerimi se hitro in natančno določi škodljive organizme rastlin.


Seminar je preko spleta spremljajo 120 udeležencev, kar lahko povezujemo s širokim področjem zdravja rastlin, ki ga širša javnost ne pozna dobro.