Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 22. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – prva obravnava, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško, Poročevalec: dr. Anže Logar

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. Predlog uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje, Poročevalec: Boštjan Koritnik

5. Predlog odgovora na predlog Varuha človekovih pravic za spremembo Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, Poročevalec: Aleš Hojs

6. Inventurni popis sredstev s področja informatike državne uprave in popis s področja stvarnega premoženja, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Predlog sklepa o odprtju proračunske postavke in zagotovitvi pravic porabe (MZZ),Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

III. ZADEVE EU

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Unija enakosti: akcijski načrt EU za boj proti rasizmu za obdobje 2020–2025, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

8A. Informacija o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 1. videokonferenčnem sestanku Foruma za schengen 30. novembra 2020, Poročevalec: Aleš Hojs

9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije ministrov za notranje zadeve 4. decembra 2020 v Bruslju, Poročevalec: Aleš Hojs

10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za izobraževanje, mladino in šport 30. novembra in 1. decembra 2020, Poročevalka: dr. Simona Kustec

11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zdravje 2. decembra 2020, Poročevalec: Tomaž Gantar

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 3. decembra 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

13. Izhodišča za udeležbo na Neformalni videokonferenci ministrov za pravosodje 2. decembra 2020, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

14. Poročilo o udeležbi predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše na virtualnem vrhu Berlinskega procesa 10. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

15. Informacija o sodelovanju Republike Slovenije v pobudi OECD »Raziskave o kazalnikih, o katerih poročajo pacienti«, Poročevalec: Tomaž Gantar

17. Predlog za spremembo sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51102-2/2020/3 z dne 5. marca 2020 v zvezi s Predlogom za kandidaturo Republike Slovenije za članstvo v Administrativnem svetu Mednarodnega urada za delo za obdobje 2021–2024, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

18. Informacija o udeležbi predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja na obeležitvi stoletnice koroškega plebiscita 10. oktobra 2020 v Celovcu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

19. Poročilo o pogovorih predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše ob delovnem obisku predsednika Vlade Republike Albanije Edija Rame 23. oktobra 2020 v Republiki Sloveniji, (DOKNČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z nadzorom instituta plačila za delo, ki ga izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z najemom ustreznih hotelskih kapacitet za razbremenitev domov za starejše občane, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z javno razpravo o vladnem Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zakonom o mestnih občinah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s pridobitvijo državljanstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

26. Predlog odgovora na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z romsko problematiko, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi s pisnimi obračuni plače in izvršbo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z zaporniško politiko, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z učinkovitostjo slovenskega javnega zdravstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Möderndorferja v zvezi s stanjem bolniških kapacitet, tako za covid bolnike kot tudi covid bolnike na intenzivni terapiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z Evropsko komisijo in njeno vlogo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

32. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prerazporeditvijo zdravstvenega osebja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

33. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti drugega odstavka 71. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

34. Predlog mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 3. in 5. točke prvega odstavka 1. člena Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 00717-49/2020/4 z dne 5. 11. 2020 in sklepa ministrice, pristojne za izobraževanje št. 603-33/2020/4 z dne 5. 11. 2020 in predlogu za začasno zadržanje izvrševanja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec