Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 22. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi najemne pogodbe za oddajo v najem prostora - Drama Kavarna, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

2. Predlog določitve Varstveno delovnega centra Novo mesto za dokončnega upravljavca naštetih nepremičnin v k. o. 1484 Šmihel pri Novem mestu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

3. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin v k. o. 1034 Mrzlo polje ter nepremičnin v k. o. 1043 Marijina vas, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

4. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe »Društvo upokojencev Pivka« zoper odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, št. 215-243/2019-5 z dne 12. 8. 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

5. Predlog sklepa v sporu o pristojnosti med prekrškovnim organom Specializirana enota za nadzor prometa Uprave uniformirane policije Generalne policijske uprave in prekrškovnim organom Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

6. Predlog seznanitve z vsebino izvensodne poravnave zaradi ureditve lastniških razmerij v k. o. 1484 Šmihel pri Novem mestu, Poročevalka: dr. Simona Kustec

7. Predlog informacije o nameravani sklenitvi izvensodne poravnave z dolžnikom, bivšim pripadnikom Slovenske vojske zaradi vračila dolga odprtega do Ministrstva za obrambo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

8. Predlog mnenja k podelitvi madžarskih državnih odlikovanj »Zlati križ za zasluge«, »Častniški križ za zasluge’’ ter ‘‘Viteški križ za zasluge’’ slovenskim državljanom, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

9. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu za zastopanje v postopku razlastitve oz. omejitve lastninske pravice za gradnjo krožnih kabinskih žičnic Ceconi, Badjura in Zois v Bohinjski Bistrici, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Jernej Vrtovec

10. Predlog pooblastila ministrici za izobraževanje, znanost in šport za podpis pogodbe o zaposlitvi ter o ciljih in pričakovanih rezultatih dela z direktorjem Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

11. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto vodja sektorja v Upravi Republike Slovenije za informacijsko varnost, Inšpekciji za informacijsko družbo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

12. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s popolnjevanjem nezasedenih položajev v Evropski komisiji s strani slovenskih strokovnjakinj in strokovnjakov, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

13. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za javno zdravje, Poročevalec: Tomaž Gantar

14. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za šport, Poročevalka: dr. Simona Kustec

15. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

16. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: mag. Matej Tonin

17. Predlog imenovanja generalne sekretarke Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Poročevalka: dr. Simona Kustec

18. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Zavod za vzgojo in izobraževanje Logatec, Poročevalka: dr. Simona Kustec

19. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Celje - Center, Poročevalka: dr. Simona Kustec

20. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Novo mesto, Poročevalka: dr. Simona Kustec

21. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazije Ormož, Poročevalka: dr. Simona Kustec

22. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda III. gimnazija Maribor, Poročevalka: dr. Simona Kustec

23. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Poročevalka: dr. Simona Kustec

24. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Poročevalka: dr. Simona Kustec

25. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Poročevalka: dr. Simona Kustec

26. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Poročevalka: dr. Simona Kustec

27. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Zagorje, Poročevalka: dr. Simona Kustec

28. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja zdravstvena šola Celje, Poročevalka: dr. Simona Kustec

29. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Slovenj Gradec, Poročevalka: dr. Simona Kustec

30. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Center Tabor-Poljane, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

31. Predlog razrešitve članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Poročevalec: Jernej Vrtovec

32. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij, Poročevalec: Jernej Vrtovec