Skoči do osrednje vsebine

129. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 ter s s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19

S predlaganim gradivom se sledi spremembam Poslovnika Vlade Republike Slovenije, iz katerih izhaja, da v primerih, kadar vlada določi besedilo predloga akta, ki ga sprejema Državni zbor, in mu ga pošlje v obravnavo, lahko ministrstvo na vloženo besedilo predlaga vložitev amandmaja le ob soglasju vlade.

Predlogi amandmajev se nanašajo na dodatno znižanje iz 40% na 30% pri zahtevani izgubi dohodka za upravičenost do povračila fiksnih stroškov ter na dodatno ureditev nadomestila plače za čakanje na delo.

Predlagani amandmaji upoštevajo tudi pripombe Zakonodajno pravne službe, ki jih je ta podala z vidika skladnosti Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 z Ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada dala soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku

Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku. Med amandmaji, ki jih je pripravilo Ministrstvo za pravosodje, je tudi amandma k 128. členu Zakona o kazenskem postopku, ki naslavlja nejasnosti glede dostopa do informacij javnega značaja, ki se nahajajo v kazenskih spisih. Predlagani amandma sledi načelu transparentnosti delovanja pravosodja in jasno določa, da posamezniki, ki ne izkazujejo pravnega interesa, pa želijo pridobiti informacije javnega značaja iz kazenskih spisov, lahko le-te pridobijo na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki vključuje tudi ustrezne varovalke (na primer interes kazenskega postopka in izjema v 5.a členu ZDIJZ). Na ta način se ponovno vzpostavlja že uveljavljena dolgoletna praksa dostopa do podatkov v kazenskih zadevah po ZDIJZ pred sprejeto sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, številka X Ips 4/2020 iz junija 2020.

Vir: Ministrstvo za pravosodje