Skoči do osrednje vsebine

Obrambni ministri na neformalnem zasedanju Sveta za zunanje zadeve EU

Obrambni ministri EU so se danes sestali na neformalnem zasedanju Sveta za zunanje zadeve (Foreign Affairs Council – FAC) v formatu obrambnih ministrov, ki je zaradi trenutnih razmer potekalo v obliki video konference. Na njem so govorili o strateškem pregledu stalnega strukturnega sodelovanja na področju varnosti in obrambe (Permanent Structured Cooperation – PESCO), o skupni analizi groženj in izzivov v okviru razvoja Strateškega kompasa ter o operacijah in misijah EU. Ob robu konference je potekala video seja Usmerjevalnega odbora Evropske obrambne agencije (EDA).

Ministre je uvodoma z zadnjimi dogajanji seznanil visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell, ki je konferenco začel z razpravo o operacijah in misijah EU. Tako je predstavil razmere v Libiji in možno vlogo EU v okviru mehanizma Združenih narodov za nadzor nad zaustavitvijo ognja ter glede operacije EUNAVFOR MED Irini odprl vprašanje pristanišč za preusmeritev ladij, ki kršijo embargo na orožje. Razprava je tekla tudi o razmerah v Maliju, vzpostavljanju Evropskega mirovnega sklada, ter o razvoju poveljniške strukture EU, kar je povezano z nadgraditvijo operativnega angažmaja EU. Minister mag. Tonin je poudaril, da je Slovenija zavezana nadaljnjemu sodelovanju v misiji EUTM Mali, saj načrtujemo obnovo in tudi povečanje prispevka, ko bodo razmere to omogočale. Zavezani ostajamo tudi operaciji EUNAVFOR MED Irini, v okviru katere pripadniki Slovenske vojske delujejo v operativnem poveljstvu v Rimu. Prav tako bomo ohranili in po možnosti v prihodnje okrepili sodelovanje v operaciji EUFOR Althea.

Med osrednjimi temami konference je bil Strateški kompas in njegovi štirje stebri. Države članice so pred časom podale ocene glede ogroženosti za pripravo skupne analize, kar predstavlja prvi korak v procesu Strateškega kompasa. Ministri so na podlagi tega predstavili usmeritve za okrepitev obstoječih politik in instrumentov za izboljšanje mehanizmov odzivanja EU na trenutne varnostne razmere. Analiza zagotavlja skupen pogled EU na razmere in daje podlago za dolgoročno planiranje preko identifikacije področij, kamor bi bilo potrebno v večji meri usmeriti pozornost. Minister mag. Tonin je na zasedanju izpostavil, da bi nas moral Strateški kompas pripeljati do vzpostavitve bolj jasnih struktur in zagotoviti večjo vključitev političnih teles v proces razvoja evropskih zmogljivosti. Različni organi, procesi in iniciative morajo imeti jasno definirane vloge, kar bi bilo mogoče doseči preko izboljšanja procesa političnega pregleda. Slovenija je na zasedanju tudi poudarila, da bomo v okviru 18-mesečnega predsedovanja z Nemčijo in Portugalsko, poseben poudarek namenili partnerstvom kot enemu izmed stebrov kompasa.

Strateški pregled PESCO je namenjen posodobitvi in okrepitvi zavez držav članic ter zagotovitvi smernic za naslednjo fazo PESCO, ki bo potekala do vključno leta 2025. Ministri so izmenjali stališča glede pregleda in ocene nad dosedanjim izvajanjem PESCO, tako na ravni uresničevanja sprejetih zavez v okviru Nacionalnih izvedbenih načrtov, kot tudi na ravni implementacije projektov PESCO. Ministri so v razpravi podprli in potrdili sklepe Sveta glede strateškega pregleda, ki se končuje z letošnjim letom. Minister Tonin je v razpravi kot pozitivno ocenil, da je Svet EU dosegel dogovor glede pogojev za sodelovanje držav tretjih držav v projektih PESCO. S tem se je namreč utrla pot za tesnejše obrambno sodelovanje s partnericami v okviru EU. V zaključku intervencije je minister izrazil zadovoljstvo, da je bil danes v parlamentu potrjen Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26), ki bo omogočil prepotrebno obnovo vojaških zmogljivosti v naslednjih letih.

Ob robu zasedanja so obrambni ministri na Usmerjevalnem odboru EDA potrdili letno poročilo Usklajenega letnega pregleda obrambe (CARD). V prvem celovitem poročilu CARD so za obdobje 2019–2020 podane obrambne aktivnosti držav članic EU in skupni pregled evropskega obrambnega okolja. Ugotovitve poročila predstavljajo smernice za doseganje večje enotnosti na področju obrambe, kar zahteva povečane in bolj usklajene napore na področju obrambnih izdatkov, obrambnega planiranja in obrambnega sodelovanja. Minister mag. Tonin je podprl večjo povezanost in usklajenost med različnimi procesi in iniciativami EU ter ustrezno vključevanje obrambnih pobud EU v nacionalne planske procese. Ministri so potrdili tudi proračun agencije in kadrovski načrt za leto 2021 ter triletni okvir načrtovanja 2021–2023.