Skoči do osrednje vsebine

Pogosta vprašanja in odgovori v času epidemije COVID-19 s področja kmetijstva

Na dežurni e-naslov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano cz.mkgp@gov.si in telefon 040/ 390 016 se obrača zainteresirana javnost z različnimi vprašanji, povezanimi s trenutnim stanjem. Nekaj najpogostejših objavljamo v nadaljevanju. Poudariti pa želimo, da so odgovori vezani na delo v kmetijstvu (predvsem) na Odlok o Začasni omejitvi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji ter Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Izpostavljamo, da je tolmačenje navedenih odlokov v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Seznam dnevno posodabljamo.
 • Ali lahko kot kmet preidem občinsko mejo zaradi spravila poljskih pridelkov, oskrbe živali, čebel oz. kot lastnik gozda preidem občinsko mejo zaradi spravila lesa?

Da. Skladno z odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SAR S-COV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 157/20 in 163/20) je prehajanje med občinami ob upoštevanju priporočil NIJZ za posameznike dovoljeno za opravljanje kmetijskih in gozdarskih nalog (2. točka 4. člen), v kar sodi tudi prodaja kmetijskih izdelkov (dostava krompirja, drv, jabolk, vina …). Kot dokazilo potrebujete:

 • izpis iz Registra kmetijskih gospodarstev, izpis iz Zemljiške knjige o lastništvu oz. drugo ustrezno dokazilo, s katerim izkažete uveljavljanje izjeme, ter
 • lastnoročno podpisano čitljivo izjavo s podatki (1) ime in priimek, (2) naslov bivališča, (3) naslov oziroma kraj cilja potovanja, (4) navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena, (5) navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, (6) navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, (7) navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh in (8) navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

 • Ali lahko kot kmet opravljam dela v času med 21. in 6. uro?

Da. Skladno z odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SAR S-COV-2 se opravljanje določenih kmetijskih del lahko opravi tudi v nočnem času, če bi v nasprotnem primeru nastala premoženjska škoda ali pa bi bilo ogroženo zdravje živali oziroma bi se znatno poslabšala kvaliteta kmetijskih proizvodov. Med ta nujna opravila se štejejo vsa opravila v kmetijstvu, tudi izven sedeža kmetijskega gospodarstva, ki so pomembna za pridelavo in predelavo hrane, kot so spravilo pridelkov in obdelava kmetijskih površin ter opravila, ki so povezana z rejo živali in transportom pridelkov in živine. Pri izvajanju potrebujete dokazilo o izvajanju kmetijske dejavnosti in npr. dokazilo, da je treba živino v klavnico pripeljati pred 6:00 uro zjutraj (mail klavnice, …).

 • Ali grem lahko po prašiča za koline, h kmetu v sosednjo občino?

Skladno z odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-COV-2 je možno na način kot to omogoča 12. točka 4. člena - dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni.

Potrebno je upoštevati priporočila NIJZ 

 • Ali grem lahko po žival, čebele ali seno h kmetu v sosednjo občino?

Skladno z odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-COV-2 je možno na način kot to omogoča 2 točka 4. člena – opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti.

Dokazila:

 • izpis iz Registra kmetijskih gospodarstev, izpis iz Zemljiške knjige o lastništvu oz. drugo ustrezno dokazilo, s katerim izkažete uveljavljanje izjeme, ter
 • lastnoročno podpisano čitljivo izjavo s podatki (1) ime in priimek, (2) naslov bivališča, (3) naslov oziroma kraj cilja potovanja, (4) navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena, (5) navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, (6) navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, (7) navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh in (8) navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

 • Ali lahko kot kmet prodajam krompir, drva oziroma kot registriran vinogradnik prodajam vino v drugih občinah?

Da. Oba odloka Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SAR S-COV-2 omogočata prodajanje blaga (kmetijskih pridelkov) potrošnikom neposredno na kmetiji in na daljavo kot tudi opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti (tržnice, trgovine z živili, dostava osebni prevzem, prodaja na daljavo,…). Prav tako je omogočeno prehajanje med občinami za posameznike za opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, v kar sodi tudi prodaja kmetijskih pridelkov in živil, vse ob upoštevanju priporočil NIJZ.  Navedeno ne velja za prodajo »od vrat do vrat«.

Kot dokazilo potrebujete:

 • izpis iz Registra kmetijskih gospodarstev, izpis iz Zemljiške knjige o lastništvu oz. drugo ustrezno dokazilo, s katerim izkažete uveljavljanje izjeme, ter
 • lastnoročno podpisano čitljivo izjavo s podatki (1) ime in priimek, (2) naslov bivališča, (3) naslov oziroma kraj cilja potovanja, (4) navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena, (5) navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, (6) navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, (7) navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh in (8) navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

 • Ali lahko skrbim za čebele in prodajam čebelje izdelke izven lastne občine?

Da. Oba odloka Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SAR S-COV-2 omogočata prodajanje blaga (kmetijskih pridelkov) potrošnikom neposredno na kmetiji in na daljavo kot tudi opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti (tržnice, trgovine z živili, dostava osebni prevzem, prodaja na daljavo,…). Prav tako je omogočeno prehajanje med občinami za posameznike za opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, v kar sodi tudi prodaja kmetijskih pridelkov in živil, vse ob upoštevanju priporočil NIJZ. Navedeno ne velja za prodajo »od vrat do vrat«.

Kot dokazilo potrebujete:

 • KMG-MID številko oziroma s potrdilo iz registra čebelarjev in v kolikor posameznik izkaže, da opravlja čebelarsko dejavnost kamor sodi tudi prodaja medu, potem uveljavlja izjemo,
 • izpolnjeno izjavo iz 4. odstavka 4. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SAR S-COV-2 z navedbo kam peljete med v prodajo in, da bo opravljena zgolj ta pot. Iz izjave mora biti tudi razviden naslov dostave.

 • Ali lahko grem pomagat (brezplačno) prijatelju ali sorodniku na kmetijo (pobiranje oljk, repe, koline, molža …)?

Če je prijatelj ali sorodnik nosilec kmetijske dejavnosti (vpis v RKG) iz druge občine, mu trenutno ne morete pomagati, ker za tovrstne aktivnosti, prehod v drugo občino ni dovoljen.

Če je prijatelj ali sorodnik v isti občini, mu lahko pomagate.

Sosedska pomoč z vidika Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SAR S-COV-2 ni prepovedana.

Poleg tega je potrebno upoštevati priporočila NIJZ - medsebojna razdalja, brez druženja ...

 • Ali lahko pride sin ali hčerka, ki živi v drugi občini, pomagati (staršem) pri kolinah?

Da. Skladno z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SAR S-COV-2 lahko gresta sin ali hčerka pomagat po 4. točki prvega odstavka 4. člena (varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom).

Kot dokazilo potrebujete:

 • dokazilo, da greste k staršem,
 • izpolnjeno izjavo iz 4. odstavka 4. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SAR S-COV-2 (Uradni list RS, št. 155/20,159/20 in 163/20) z navedbo kam peljete med v prodajo in, da bo opravljena zgolj ta pot. Iz izjave mora biti tudi razviden naslov dostave.

Poleg tega je potrebno upoštevati priporočila NIJZ  

 • Ali lahko gre mesar h kmetu v drugi občini opraviti zakol prašiča?

Da. Skladno z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SAR S-COV-2 gre v tem primeru za izvajanje delovnih nalog, za kar ni omejitve, prav tako ne za kmetijsko dejavnost, morate pa pri sebi imeti ustrezno dokazilo. Prav tako je treba spoštovati priporočila NIJZ, pa tudi pravila s področja veterine in ostalih predpisov.

Pri čemer mora iz dokazil izhajati, da gre za opravljanje kmetijske oz. gospodarske dejavnosti.

Izpolnjena izjava iz 4. odstavka 4. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SAR S-COV-2 z navedbo kam greste in, da bo opravljena zgolj ta pot.

 • Kako je glede prevzema živine za v klavnico?

Skladno z Odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SAR S-COV-2 gre v tem primeru za izvajanje delovnih nalog, za kar ni omejitve, prav tako ne za kmetijsko dejavnost. Pri sebi je treba imeti ustrezno dokazilo. Prav tako je treba spoštovati priporočila NIJZ, pa tudi pravila s področja veterine in ostalih predpisov.

 • Kašna dokazila so potrebna za prehod med regijam pri opravljanju kmetijske dejavnosti?

Poleg izpisa iz Registra kmetijskih gospodarstev, Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Zemljiške knjige ali česa podobnega, je pri sebi potrebno imeti tudi izjavo za dokazovanje upravičenosti gibanja izven občine prebivališča.

 • Ali omejitev gibanja ljudi velja tudi za lovce, ki izvajajo zakonsko predpisane naloge na območju svoje lovske družine, ki ima z državo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v tem lovišču?

Ne velja. Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 je določil omejitve glede zbiranja in gibanja ljudi. Vendar v skladu s četrtim odstavkom 1. člena Odloka se ta odlok ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja javnih služb.

Torej omejitev zbiranja ljudi in začasna omejitev gibanja ljudi ne velja za lovce, ki izvajajo zakonsko predpisane naloge na območju svoje lovske družine, ki ima z državo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v tem lovišču. Ta izjema pa se ne nanaša na morebitne domače ali tuje lovske goste.

Naloge, ki jih pod pogoji javne službe opravljajo lovske družine so vse naloge iz prvega odstavka 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu, med katerimi so še posebej pomembne:

 • izvajanje načrtovanih ukrepov za varstvo divjadi in življenjskega okolja ter ukrepov za ohranjanje in izboljševanje življenjskih razmer za divjad;
 • izvajanje načrtovanega odvzema divjadi v skladu z načrti upravljanja z divjadjo ter izvajanje odstrela bolne ali poškodovane divjadi;
 • sodelovanje pri izvajanju ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi in dostavljanje poginule divjadi v veterinarski pregled;
 • vodenje predpisanih evidenc o uplenjeni in najdeni poginuli divjadi;
 • izvajanje načrtovanih ukrepov za preprečevanje škode od divjadi in na divjadi;
 • ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi;
 • zagotavljanje povračila škod od divjadi lastnikom ali uporabnikom zemljišč;
 • izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko čuvajska služba…

Podrobnejša navodila in priporočila je na spletni strani objavila Lovska zveza Slovenije.

Seveda pa morajo tudi lovci, ki izvajajo zakonske naloge pod pogoji javne službe upoštevati že sprejete ukrepe, ki so navedeni na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter navodila, dosegljiva na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

 • Ali obstaja možnost vodenih ogledov kmetij za do 5 članov istega gospodinjstva?

V Odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 obisk kmetij ni opredeljen med izjemami.

 • Kako je s pomočjo oz. nadomestilom za temeljni dohodek po zadnjem protikoronskem zakonu (PKP5). Ali je za to potrebno oddati kako vlogo, če da, kje jo dobim?

Upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve PKP 5 in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19. Upravičenec je do te pomoči je tudi kmet, ki je na dan uveljavitve PKP5 v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2. Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (eDavki) predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je oseba, kot jo opredeljuje 88. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), in da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Upravičenec izjavo poda na podlagi lastne ocene poslovanja, upoštevaje 91. člen PKP5.

Za več informacij se obrnite na Finančno upravo RS, ki je izdala dokument s pogostimi vprašanji in odgovori v zvezi z ukrepi PKP5 na davčnem področju.

 • Sem kmet. Ali lahko grem na ogled parcele v sosednjo občino (s sabo bo vzel dokazilo o izvajanju kmetijske dejavnosti in izjavo), ki sem jo videl na oglasni deski e-uprave in se prodaja?

Da. Skladno z odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SAR S-COV-2 je prehajanje med občinami ob upoštevanju priporočil NIJZ za posameznike dovoljeno za opravljanje kmetijskih in gozdarskih nalog, v kar sodi tudi ogled kmetijskega ali gozdnega zemljišča (2. točka 4. člena). Z vami lahko gredo samo člani skupnega gospodinjstva in ožji družinski člani.

Kot dokazilo potrebujete:

 • izpis iz Registra kmetijskih gospodarstev, izpis iz Zemljiške knjige o lastništvu oz. drugo ustrezno dokazilo, s katerim izkažete uveljavljanje izjeme, ter
 • lastnoročno podpisano čitljivo izjavo s podatki (1) ime in priimek, (2) naslov bivališča, (3) naslov oziroma kraj cilja potovanja, (4) navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena, (5) navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, (6) navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena, (7) navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh in (8) navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

 • Razmišljam o nakupu novega traktorja. Specializirane trgovine znamk posameznih traktorjev so precej daleč stran. Ali lahko grem v drugo občino v trgovino poizvedovat oz. pridobivati informacije o traktorjih?


Skladno z odlokom o začasni delni omejitvi gibanja ljudi omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SAR S-COV-2 je prehajanje med občinami ob upoštevanju priporočil NIJZ za posameznike dovoljeno za dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni (12. točka 4. člena). Z vami lahko gredo samo člani skupnega gospodinjstva in ožji družinski člani.

 • V raznih trgovskih centrih imamo organizirane tako imenovane ekološke tržnice. Od slednjih imamo tudi dovoljenja za prodajo, običajno so enotne stojnice, ki so razporejene po avlah centrov. Ali je to dovoljeno?

V zvezi z novo sprejetim Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji pojasnjujemo, da Odlok kot izjemo od prepovedi v prvi alineji prvega odstavka 2. člena določa: "prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, pri čemer se kot izjema ne šteje prodaja oblačil, obutve in tehničnega blaga v teh prodajalna." To pomeni, da je prodaja kmetijskih pridelkov na kmetiji dovoljena. Poleg tega sta v Odloku navedeni še dve izjemi od prepovedi: kmetijske prodajalne in tržnice, kjer je moč prodajati kmetijske pridelke. Za tržnice veljajo javne tržnice, za katere velja tržni red, ne pa posamezne premične stojnice.

Poleg tega opozarjamo še določila prvega odstavka 6. člena Zakona o trgovini (ZT-1) iz katerega izhaja, da mora trgovec za prodajo blaga na premičnih stojnicah, pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago. Vendar pa zakonska določba poleg pridobitve navedenih soglasij hkrati podeljuje tudi pravico lokalni skupnosti, da določi prostor, kjer se blago lahko prodaja na tak način. Zato je poleg soglasja lastnika ali pooblaščenega upravljavca potrebno tudi soglasje lokalne skupnosti, pri čemer takšen zaključek izhaja iz dejstva, da lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, kjer se lahko opravlja  prodaja blaga zunaj prodajaln. Ker gre v tem primeru za prodajo na zunanjih površinah, ki po navadi niso namenjene za trgovinsko dejavnost (ne gre torej za tržnice, kjer pravila ureja tržni red), je odločitev o tem, ali je tovrstna prodaja primeren način, izključno avtonomna odločitev lokalne skupnosti. 

Četrti člen Zakona o trgovini (ZT-1) določa, da se zakon smiselno uporablja tudi za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in druge posameznike, ki prodajajo lastne izdelke ali pridelke potrošniku, če drug zakon ne določa drugače. V kolikor je zemljišče, kjer se prodajajo lastni pridelki, last kmetijskega gospodarstva, ni potrebno soglasje lokalne skupnosti. Vendar se izjema nanaša samo na prodajalce, ki prodajajo lastne pridelke na podlagi Zakona o kmetijstvu in Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji in ne tudi na druge pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in druge posameznike, ki prodajajo lastne izdelke potrošniku. V nasprotnem primeru je potrebno pridobiti soglasje lastnika ali upravljavca prostora in lokalne skupnosti.

 • Ali lahko ribiči, ki imamo matične ribiške družine v drugi občini, izvajajo dejavnosti ribolova, saj smo za vodo, reko ali jezerom sami, tudi po več sto metrov ni nikogar?

Zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim korona virusom sta v Sloveniji začasno omejena gibanje in zbiranje ljudi. Prepovedano je prehajanje med občinami, razen posameznikom v določenih izjemah. Rekreacijski ribolov se ne smatra kot izjema odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oz. prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Izvajanje ribolova, razen v primeru gospodarskega ribolova, se smatra kot rekreacijska dejavnost in se lahko z dovolilnico izvaja le v občini bivališča, pod pogoji, ki so tudi določeni s tem odlokom in priporočili NIJZ.

Pri tem je glede na negotov potek epidemije treba tudi spremljati in upoštevati vse morebitne naknadne spremembe oziroma dodatne ukrepe oziroma omejitve za preprečevanje širjenja epidemije. Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost. 

Več informacij