Skoči do osrednje vsebine

Poziv trgovcem glede upoštevanja Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Z namenom omejitve gibanja prebivalstva ter zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 je Vlada sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki postavlja številne omejitve vsem, ki ponujajo in prodajajo blago in storitve neposredno potrošnikom.

Za potrebe razumevanja in spoštovanja Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: odlok), ki je bil 12. 11. 2020 objavljen v Uradnem listu RS, številka 163/2020, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v članku "Omejitve prodaje blaga in storitev" pripravilo obsežno razlago odloka. Dodatna pojasnila pa lahko dobite tudi v novici, ki jo je pripravilo isto ministrstvo. Razlago in novico ministrstvo sproti osvežuje.

Hkrati vse trgovce obveščamo, da je bil 23. 10. 2020 v Uradnem listu RS, številka 152/2020, objavljen Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je v 15. členu posameznim inšpekcijam natančno dodelil pristojnost nadzora določil Zakona o nalezljivih boleznih (v nadaljevanju: ZNB). Tako je Tržni inšpektorat dobil pristojnost za nadzor določil ZNB na področju trgovinske dejavnosti.

Glede na trenutno slabo epidemiološko stanje glede koronavirusa COVID-19, izvajamo na področju trgovine po vsej Sloveniji poostren nadzor spoštovanja določil ZNB v povezavi z odlokom in vsemi priporočili NIJZ. V duhu, da skupaj čim prej premagamo epidemijo, pozivamo vse trgovce, da upoštevajo začasno splošno prepoved poslovanja. Trgovce, ki spadajo med izjeme iz 2. člena odloka pa pozivamo k doslednemu spoštovanju predpisov in priporočil, predvsem glede:

  • števila oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki je omejeno na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 30 kvadratnih metrov,
  • števila oseb na odprti tržnici, kjer je dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom omejena na 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko,
  • števila oseb v trgovskih centrih, ki je omejeno na 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru ob hkratnem upoštevanju omejitve iz prve alineje tega odstavka za posamezno prodajalno v sklopu trgovskega centra,
  • obvezne uporabe zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela pri potrošnikih,
  • namestitve razkužil za potrošnike,
  • vzdrževanja razdalje vsaj 1,5 m do 2 m med potrošniki ter potrošniki in zaposlenimi,
  • zagotavljanja najmanj 2 m razdalje med čakajočimi pri blagajni,
  • rednega razkuževanja nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številke in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s potrošniki,
  • ločenega vhoda in izhoda za potrošnike v oziroma iz trgovskega centra,
  • rednega prezračevanje ali ustrezne ventilacije prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.