Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 21. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve


I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah Zakona o medijih, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

2. Sedmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, Poročevalec: mag. Stanko Baluh

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, Poročevalec: Boštjan Koritnik

5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih in okoliščinah ugotavljanja pogojev pridobitve državljanstva Republike Slovenije v postopku naturalizacije, Poročevalec: Aleš Hojs

6. Predlog odloka o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19, Poročevalec: Tomaž Gantar

6A. Predlog nadaljevanja izvajanja posebnega vladnega projekta »Varovanje schengenske meje EU in obvladovanje problematike ilegalnih migracij«, Poročevalec: Aleš Hojs

7. Drugo poročilo Ministrstva za javno upravo o opravljenih strokovnih nadzorih občinskih splošnih aktov s stanjem na dan 31. 8. 2020, Poročevalec: Boštjan Koritnik

8. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije št. 16600-2/2020/4 z dne 31. 3. 2020 – nujna zagotovitev sredstev Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo za dobavo in plačilo reagentov za laboratorijsko diagnostiko SARS-CoV-2 (COVID-19) za prebivalce Republike Slovenije, Poročevalec: Tomaž Gantar

9A. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

10. Predlog za uvrstitev projekta 3330-20-5022 Intervencije pri Alzheimerjevi bolezni v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalka: dr. Simona Kustec

11. Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-20-0037 Menjava nepremičnin med RS in MOC v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalka: dr. Simona Kustec

12. Predlog za uvrstitev novega projekta 1914-20-0022 Nadgradnja radarja dolgega dosega GM403 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, Poročevalec: mag. Matej Tonin

13. Predlog za uvrstitev novih projektov 3340-20-0118 Obnova Kulturnega doma Slovenj Gradec in 3340-20-0117 Krpanov dom – kulturna dvorana v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

14. Predlog soglasja Univerzi v Ljubljani k dopolnitvam dejavnosti, ki jih lahko v svojem imenu in za svoj račun opravljajo članice Univerze v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

15. Predlog soglasja Univerzi v Mariboru k spremembam in dopolnitvam Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Simona Kustec

III. ZADEVE EU

16. Predlog stališča do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Pripravljenost za strategije cepljenja in uvedbo cepiva proti COVID-19, Poročevalec: Tomaž Gantar

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na virtualnem neformalnem srečanju ministric in ministrov za enakost spolov 20. novembra 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Videokonferenci »Premagovanje COVID-19 – skupaj razvijamo možnosti za močne družine« 24. novembra 2020, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

20. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na Berlinskem zunanjepolitičnem forumu ter za pogovore v okviru tria predsedstev Svetu Evropske unije in dvostranskega srečanja z ministrom za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije Heikom Maasom

24. novembra 2020 v Berlinu, Poročevalec: dr. Anže Logar

21A. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja dr. Stanislava Raščana na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje 23. novembra 2020 preko avdio-video konference, Poročevalec: dr. Anže Logar

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve (pravosodje) 9. oktobra 2020 v Luksemburgu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

23. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za zdravje 30. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

24. Pojasnila v zvezi z odzivom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije na Devetnajsto poročilo Republike Slovenije o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

24A. Prispevki Republike Slovenije mednarodnim in drugim organizacijam, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

25. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na ministrskem panelu virtualne konference Pot do Varšavskega varnostnega foruma "Prihodnost transatlantskega zavezništva – nove priložnosti za Evropo in Združene države Amerike" 17. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

26. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve dr. Stanislava Raščana na virtualnem Ministrskem forumu Mednarodnega zavezništva za versko svobodo ali prepričanje (IRFBA) 17. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jerce Korče v zvezi s pristojnostmi državnega sekretarja za nacionalno varnost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jerce Korče v zvezi s pristojnostmi državnega sekretarja za nacionalno varnost, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jerce Korče v zvezi z rezultati dela državne sekretarke v Kabinetu predsednika Vlade Jelke Godec, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z debirokratizacijskimi ukrepi, 00104-487/2020 – (DOKONČNA OBRAVNAVA)Poročevalec: Peter Šuhel

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s sestavo Strateškega sveta za debirokratizacijo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Peter Šuhel

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Andreje Zabret v zvezi z ukrepi za pomoč osebam, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z učenjem na daljavo, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi z izplačili dodatkov v času epidemije virusa SARS-CoV-2, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z evidencami upravnih enot, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Predraga Bakovića v zvezi z varovanjem državne meje in meja Schengenskega območja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

37. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z dohodki in drugimi privilegiji na MNZ in policiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

38. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s čakalnimi vrstami v javnem zdravstvenem sistemu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

39. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vzpostavitvijo COVID-19 bolnišnice, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

40. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z načinom sporočanja in komuniciranja Vlade, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Uroš Urbanija

41. Predlog odgovora na poslansko pobudo Lidije Divjak Mirnik v zvezi z vračanjem učencev, dijakov in študentov v izobraževalne ustanove, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

42. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s predmetnikom in učnim načrtom v osnovnih šolah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

43. Predlog odgovora na poslansko pobudo Predraga Bakovića glede dopuščanja večje avtonomije pri sprejemanju županom in županjam v občinah, kjer je stopnja okuženosti nižja od povprečja v regiji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs