Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 21. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja


I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo za upravljavca nepremičnine v  k. o. 425 Lovrenc na Dravskem polju in Ministrstva za infrastrukturo za upravljavca nepremičnin v k. o. 492 Gruškovje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

1A. Predlog odplačnega prenosa kmetijskih zemljišč RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d. o. o. - v likvidaciji v last Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Poročevalec: Jernej Vrtovec

2. Predlog določitve Ministrstva za obrambo za upravljavca nepremičnin v kompleksu Prečrpališče goriva Stara vas v Krškem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Matej Tonin

3. Predlog določitve Prizma Ponikve, posebnega socialno varstvenega zavoda za upravljavca v k. o. 1796 Cesta, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

4. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo in Centra za socialno delo Ljubljana za upravljavca poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Tržaška cesta 50A, Logatec, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

5. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca poslovnega prostora v stavbi na naslovu Tržaška cesta 21, Ljubljana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

6. Predlog določitve Ministrstva za javno upravo za upravljavca poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Meža 4, Dravograd, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

7. Predlog določitve Inštituta za novejšo zgodovino za dokončnega upravljavca nepremičnin v uporabi v k. o. 2677 Prule, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

8. Predlog seznanitve z vsebino sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke Republike Slovenije zaradi zmanjšanja vrednosti izvedenih del, Poročevalka: dr. Simona Kustec

9. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke proti toženi stranki Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

10. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije kot tožene stranke v upravnem sporu pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi z opr. št. II U 128/2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

11. Predlog spremembe priloge 1 Sklepa Vlade RS št. 10003-19/2013/8 z dne 11.7.2013 - Seznam delovnih mest v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri EU v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

11A. Predlog določitve višje osnovne plače javnemu uslužbencu na delovnem mestu vodje sektorja v uradniškem nazivu sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11B. Predlog zahteve za oceno skladnosti Odloka o razpisu svetovalnega referenduma s posebno e-glasovnico o vprašanju in predlog za zadržanje izvrševanja odloka, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

12. Predlog Javnega poziva za predlaganje kandidatov za direktorja Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

13. Predlog povečanja Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2020 in 2021, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalec: Boštjan Koritnik

14. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z imenovanjem direktorja Pedagoškega inštituta, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

14A. Predlog imenovanja generalnega direktorja Statističnega urada Republike Slovenije, Poročevalec: Peter Šuhel

14B. Predlog razrešitve in imenovanja članov Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Simona Kustec

14C. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svetu javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, Poročevalka: dr. Simona Kustec

14Č. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Bežigrad, Poročevalka: dr. Simona Kustec

14D. Predlog mnenja o kandidatih, prijavljenih na eno razpisano mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu, Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

14E. Predlog razrešitve dosedanjega in imenovanje novega namestnika slovenskega člana v Mednarodni komisiji za Savski bazen, Poročevalec: dr. Anže Logar

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

15. Predlog soglasja ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za izvajanje pedagoškega oziroma vzgojno-izobraževalnega dela in raziskovalnih del, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek