Skoči do osrednje vsebine

Dr. Danijela Mrhar Prelić in mag. Bojan Majcen podpisala protokol sodelovanja med upravama

Z željo po čim boljšem sodelovanju pri načrtovanju pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom in pri izvajanju hišnega zapora sta direktorica Uprave za probacijo dr. Danijela Mrhar Prelić in generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojan Majcen danes podpisala protokol sodelovanja med upravama.

Zakon o probaciji v 9. členu določa probacijsko nalogo sodelovanje probacijske enote in zavoda za prestajanje kazni zapora (zapor) pri načrtovanju pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom. Probacijska naloga načrtovanje pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom je namenjena sodelovanju med zaporom in probacijsko enoto, kadar je podana ocena, da oseba za uspešnejšo socialno vključevanje po odpustu potrebuje varstveno nadzorstvo. Načrtovanje pogojnega odpusta z varstvenim nadzorstvom mora biti opredeljeno v načrtu socialnega vključevanja po odpustu oziroma v osebnem načrtu obsojenca.

Varstveno nadzorstvo lahko poteka brez navodil, kot pomoč, varstvo in nadzor, kar pomeni, da se osebi nudi podpora, svetovanje, spremljanje in usmerjanje z namenom čim uspešnejše vključitve v okolje po prestani kazni. Varstveno nadzorstvo pa lahko vsebuje tudi eno ali več navodil, ki lahko vključujejo naloge, ki se nanašajo na področja, kjer obsojenec potrebuje usmerjeno strokovno obravnavo.

Cilj je, da se udeleženci strokovnega tima dogovorijo o vsebini varstvenega nadzorstva oziroma vrsti obravnave, ki bi bila za obsojenca v času pogojnega odpusta najprimernejša. V kolikor bi varstveno nadzorstvo zajemalo tudi navodila, se strokovni tim seznani z razpoložljivimi oblikami obravnav, ki so na voljo v okolju, v katerem bo obsojenec bival po prestani kazni.

Zakon o probaciji v 9. členu določa tudi nalogo izvrševanja hišnega zapora, ki prav tako predvideva sodelovanje med upravama. Podpisan protokol podrobneje določa vsebine, vezane na izvajanje hišnega zapora.

Cilj probacije je izvrševanje kazni in ukrepov v skupnosti namesto v zaporu, kar vpliva tudi na zmanjševanje zaporske populacije. Sodelovanje med upravama vse od leta 2018 poteka dobro. S podpisom protokola pa bosta upravi dodatno okrepili prizadevanja za dosego skupnih ciljev – uspešno integriranje obsojencev v skupnost in posledično večjo varnost v družbi.