Skoči do osrednje vsebine

Svet Evrope objavil poročilo o razmerah v zaporih v času COVID-19

Svet Evrope je v okviru statistike SPACE I, ki jo pripravlja v sodelovanju z Univerzo v Lozani, objavil poročilo s primerjalno analizo med zaporskimi in probacijskimi upravami v času pandemije koronavirusa, za prvih devet mesecev leta 2020. V poročilu so predstavljeni podatki o številu zaporske populacije v posameznih državah članicah Sveta Evrope na presečne datume: 1. januarja, 15. aprila, 15. junija in 15. septembra 2020.

V okviru Sveta Evrope, ki združuje 47 držav članic, je bilo po zbranih podatkih do septembra 2020 v zaporih najmanj 3.300 zaprtih in 5.100 zaposlenih obolelih za COVID-19. V Sloveniji smo v tem obdobju zabeležili 2 primera okužbe pri zaprtih, pri zaposlenih okužb ni bilo.

V nadaljevanju izpostavljamo še nekaj glavnih poudarkov iz poročila Sveta Evrope:

Slovenija sodi med 17 držav, kjer se je število zaprtih med 1. 1. in 15. 4. 2020 zmanjšalo za več kot 4 %. 25 zaporskih uprav se je odpustov iz zapora poslužilo kot preventivni ukrep za preprečitev širjenja COVID-19, in sicer: Albanija, Andora, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Belgija, Ciper, Danska, Francija, Islandija, Irska, Italija, Lihtenštajn, Luksemburg, Monako, Norveška, Portugalska, Slovenija, Srbija, Španija in Katalonija, Turčija, Anglija in Wales. Delež odpuščene zaporske populacije iz zapora je bil najvišji v Turčiji (40 %), Kataloniji (23 %) in na Cipru (23 %). V Franciji in na Portugalskem so iz zaporov odpustili 17 % zaprtih oseb, v Sloveniji 16 % in na Norveškem 15 %.

Poročilo Sveta Evrope posebej omenja Slovenijo kot edino državo, ki je do 15. junija 2020 vse obsojence, ki so bili na začasni prekinitvi prestajanja zaporne kazni, že pozvala na nadaljnje prestajanje kazni.

Ukrepi posameznih zaporskih uprav v okviru Sveta Evrope se razlikujejo glede na politike v posamezni državi, pa tudi glede na stopnjo zasedenosti zaporov. Poročilo kot posebnost izpostavlja Švedsko, ki je v prvi polovici leta 2020 edina zabeležila rast števila zaprtih oseb za 4 %.

Poročilo med drugim navaja tudi tri glavne skupine razlogov za upad števila zaprtih oseb v času pandemije COVID-19: sodišča so izvajala manj aktivnosti oziroma obsojencev niso pozivala na prestajanje zaporne kazni; odpust zaprtih iz zapora ter zmanjšanje stopnje izvršenih kaznivih dejanj. V skladu s kriminološko teorijo se namreč z zapiranjem javnega življenja zmanjšuje možnosti za tradicionalne oblike kriminalitete.

Trenutno v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij beležimo 2 primera aktivne okužbe pri zaprtih osebah in 18 primerov okužbe s koronavirusom pri javnih uslužbencih. Številčni podatki o stanju okužb se dnevno spreminjajo, tako pri zaposlenih kot pri zaprtih osebah, v obeh skupinah pa imamo že ozdravljene posameznike. Tudi iz ostalih držav članic Sveta Evrope glede na poslabšanje epidemiološke slike v jesenskem času poročajo o porastu okužb v primerjavi z obdobjem do 15. 9. 2020, ki je zajeto v poročilu.

Dostop do celotnega poročila Sveta Evrope

Svet Evrope

Svet Evrope | Avtor Council of Europe