Skoči do osrednje vsebine

Zaključena je oddaja vlog na 15. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja

Z javnim razpisom je bilo razpisanih 10 milijonov evrov, oddanih pa je bilo 156 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za 21,64 milijona evrov sredstev.

15. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 je bil objavljen 7. 8. 2020, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do vključno 4. 11. 2020. Razpisanih je bilo 10 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo skupno oddanih 156 vlog, v katerih so vlagatelji zaprosili za skupno 21,64 milijonov evrov. Ker višina zaprošenih sredstev bistveno presega razpoložljiva sredstva, Agencija pričakuje, da bo zaradi porabe sredstev morala zavrniti več kot polovico sicer ustreznih vlog.

Predmet podpore 15. javnega razpisa za podukrep 4.1 so bile individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, v ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter v nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek.