Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 20. seje Odbora za državno ureditev in javne zadeve

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

2. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

III. ZADEVE EU

4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta Sveta o spremembi Direktive 2004/37/ES o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu, Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

4A. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o novem paktu o migracijah in azilu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

5. Revidirana Projektna naloga za posebni vladni projekt predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije 2021, Poročevalec: dr. Anže Logar

7. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za notranje zadeve 13. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

8. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalni videokonferenci ministrov za notranje zadeve 8. oktobra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

10. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na prvem ministrskem virtualnem sestanku Koalicije za medijsko svobodo 16. novembra 2020, Poročevalec: dr. Anže Logar

11. Izhodišča za udeležbo ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja na mednarodnem forumu Praški evropski vrh in na srečanju ministrov za zunanje zadeve držav skupine Central 5, 18. novembra 2020 v Pragi, Poročevalec: dr. Anže Logar

12. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Toneta Kajzerja na virtualnem ministrskem srečanju za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja 16. in 17. novembra 2020, Poročevalec: dr. Anže Logar

13. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o njegovi udeležbi na virtualnem Pariškem mirovnem forumu od 11. do 13. novembra 2020, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

14. Poročilo o obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 28. in 29. septembra 2020 v Kraljevini Španiji in Portugalski republiki, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

15. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja 30. septembra 2020 na Dunaju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

16. Poročilo o delovnem obisku ministra za zunanje zadeve dr. Anžeta Logarja pri slovenski manjšini v Italiji 16. oktobra 2020 v Trstu in Gorici, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

17. Poročilo o uradnem obisku ministra za zunanje zadeve Republike Severne Makedonije Bujarja Osmanija 19. oktobra 2020 v Republiki Sloveniji, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Anže Logar

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s programi za državljanke in državljane s hendikepom gluhote, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

19. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z delodajalci, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z razliko do minimalne plače, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z izjemo pri izvajanju verskih obredov kljub zaostrovanju ukrepov za zajezitev širjenja virusa, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

22. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z azilnim paktom, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

23. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z napačno uporabo materialnega prava, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z razbremenitvijo sodišč nesodnih vsebin, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z odvzemom premoženjske koristi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z zagotavljanjem ustrezne zaščite zdravstvenim delavcem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi z razpršilniki za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Gantar

28. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s transparentnostjo v javnem sektorju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

29. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ureditvijo delovnopravnega področja javnih uslužbencev, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

30. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z ureditvijo vprašanja o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok ter o njihovih stikih s starši,– (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

31. Predlog odgovora na pobudo državne svetnice dr. Branke Kalenić Ramšak glede zagotovitve finančnih sredstev za novogradnjo Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec