Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 20. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I.  PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah v k. o. 659 Tabor v lasti Univerze v Mariboru, Poročevalka: dr. Simona Kustec

2. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnin v k. o. 2092 Duplje in v k. o. 2095 Strahinj na Občino Naklo, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

3. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 1724 Brezovica v last Občine Brezovica, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

4. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišča v k. o. 1021 Liboje v last Občine Žalec, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

5. Predlog soglasja k sklenitvi menjalne pogodbe med Univerzo v Ljubljani in Mestno občino Ljubljana za ureditev medsebojnih lastniških razmerij, Poročevalka: dr. Simona Kustec

6. Predlog določitve Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dokončnega upravljavca nepremičnin v k. o. 105 Murska Sobota, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

7. Predlog določitve Srednje tehniške šole Koper za dokončnega upravljavca navedenih nepremičnin v k. o. 2606 Semedela, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Simona Kustec

8. Določitev Direkcije Republike Slovenije za upravljavca zemljišč za vode na območju koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

9. Predlog določitve javnega zavoda Dom upokojencev Grosuplje za upravljavca nepremičnine v k .o. 1783 Grosuplje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

10. Predlog določitve Doma upokojencev Preddvor za upravljavca nepremičnin v k. o.  2083 Breg ob Kokri , (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

11. Predlog določitve Doma  upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice kot upravljavca nepremičnin v k. o. 2175 Jesenice, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Janez Cigler-Kralj

12. Predlog določitve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za upravljavca v k. o.1292 Gabrje, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

13. Predlog določitve Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za upravljavca poslovnih prostorov v stavbi na naslovu Cankarjeva cesta 5, Ljubljana, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

14. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave zaradi ureditve lastniških razmerij na nepremičnini z ID znakom: del stavbe 1721-9999-904, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Koritnik

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

15. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z novo nastavljeno vodjo Nacionalnega preiskovalnega urada, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Aleš Hojs

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

15A. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

15B. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za hrano in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalec: dr. Jože Podgoršek

15C. Predlog soglasja k imenovanju direktorja Instituta Jožef Stefan, Poročevalka: dr. Simona Kustec

15Č. Predlog soglasja k imenovanju direktorice Inštituta za hidravlične raziskave, Poročevalka: dr. Simona Kustec

15D. Predlog predčasne razrešitve direktorice Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Vasko Simoniti

15E. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Jurija Vege Idrija, Poročevalka: dr. Simona Kustec

15F. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Poročevalka: dr. Simona Kustec

15G. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Poročevalka: dr. Simona Kustec

15H. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Jesenice, Poročevalka: dr. Simona Kustec

15I. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja šola Slovenska Bistrica, Poročevalka: dr. Simona Kustec

15J. Predlog seznanitve z odstopom člana Nadzornega sveta družbe 2TDK d.o.o. in imenovanje novega člana Nadzornega sveta, Poročevalec: Jernej Vrtovec

15K. Predlog razrešitve namestnika guvernerja in imenovanje namestnice guvernerja Republike Slovenije v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodnem združenju za zavarovanje investicij, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

15L. Predlog razrešitve predstavnika in imenovanje predstavnice Ministrstva za finance v Administrativnem svetu Razvojne banke Sveta Evrope, Poročevalec: mag. Andrej Šircelj

15M. Predlog razrešitve in imenovanja članov v Komisiji za pospeševanje mednarodne menjave, Poročevalec: Zdravko Počivalšek

15N. Predlog imenovanja članov Komisije za strateško blago, Poročevalec: Tomaž Gantar

15O. Predlog sklepa o imenovanju članov Komisije za ravnanje z GSO, Poročevalec: mag. Andrej Vizjak

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

16. Predlog spremembe Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2020 in 2021 – začasni prenos kvote med organoma državne uprave, Poročevalec: Boštjan Koritnik