Skoči do osrednje vsebine

Izšla je knjiga o mednarodnem humanitarnem pravu

V Zbirki Mednarodno pravo, ki jo skupaj s Fakulteto za družbene vede izdaja Ministrstvo za zunanje zadeve, je izšla knjiga Mednarodno humanitarno pravo. V knjigi enaindvajset avtorjev razpravlja o vojni, z njo povezanimi etičnimi, moralnimi in pravnimi vprašanji, o mednarodnem humanitarnem pravu in temah, ki se nanašajo nanj, ter o Sloveniji in mednarodnem humanitarnem pravu. Knjiga obudi tudi spomin na starejšo slovensko literaturo o vojnem pravu in profesorja Ivana Tomšiča, avtorja prve slovenske knjige o vojnem pravu.

naslovnica knjige z logotipi izdajateljev

Naslovnica knjige Mednarodno humanitarno pravo | Avtor: Ministrstvo za zunanje zadeve

"Cilj slovenske zunanje politike je zagotavljanje in krepitev mednarodnega miru, nacionalne varnosti, razvoja in stabilnosti. Naša država na nove varnostne izzive odgovarja tudi z aktivnostmi v okviru mednarodnih organizacij, konferenc in forumov, ki delujejo na področjih, povezanih z mednarodnim humanitarnim pravom, kot so nadzor oborožitve, razorožitev, neširjenje orožja za množično uničevanje, preprečevanja nezakonite trgovine z orožjem, celovita prepoved protipehotnih min in kasetnega streliva ter urejanje problematike osebnega in lahkega orožja", je v predgovoru h knjigi zapisal minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar.

Knjigo je uredil veleposlanik Andrej Grasselli, med avtorji pa je tudi več diplomatov.

Prevod ženevskih konvencij, temeljnega besedila mednarodnega humanitarnega prava, in dopolnilnih protokolov o mednarodnem humanitarnem pravu skupaj z angleškim izvirnim besedilom je v Zbirki Mednarodno pravo izšel lani.