Skoči do osrednje vsebine

Samo še danes možno oddati vloge na razpis za ukrepa dodelitve pomoči za nadomestilo škode zaradi požara in strele ter pomoči ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da je samo še danes, 5. novembra 2020, čas za oddajo vlog na javni razpis za Ukrep I Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020 in Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2020.

Fotografija je informativna

Fotografija je informativna | Avtor MKGP

Na javni razpis za Ukrep I Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2020, ki je bil objavljen v Uradnem listu 29. maja 2020, so prispele 4 vloge. Upravičenci so v njih zaprosili za 12.000,00 evrov.

Na javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu 29. maja 2020, je prispelo 54 vlog. Upravičenci so v njih zaprosili za 39.472,00 evrov.

Javna razpisa se zapreta zaradi zaključka proračuna za leto 2020 in posledično zaradi zagotovitve pravočasnega izplačila sredstev upravičencem.