Skoči do osrednje vsebine

Izid Javnega razpisa za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«

Na Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4« sta vloge v razpisanem roku predložila dva prijavitelja.

Vloge so za naslednje sklope:

  • sklop številka 1: Jesenice – za občine Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica,
  • sklop številka 3: Ajdovščina – za občine Ajdovščina, Divača, Hrpelje - Kozina, Sežana, Vipava,
  • sklop številka 11: Celje – za občine Braslovče, Celje, Dobrna, Polzela, Prebold, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec,
  • sklop številka 12: Šmarje pri Jelšah – za občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah,
  • sklop številka 13: Laško – za občine Dobje, Laško, Štore.

Za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije v občinah iz sklopa številka 3 je bilo izbrano podjetje GVO, d. o. o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana, za sofinanciranje gradnje v občinah iz sklopov številka 1, 11, 12 in 13 pa je bilo izbrano podjetje RUNETEC, d. o. o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana.

V okviru tega javnega razpisa bo sofinancirana gradnja odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije v višini 7.608.998 evrov, kar bo 6.550 gospodinjstvom, ki so bele lise, omogočalo elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 MB/s. Rok za zaključek gradnje je do konca septembra 2023. 

Podrobnosti o javnem razpisu.