Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 118. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2022, Predlagatelj: minister za finance

2. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2021, Predlagatelj: minister za finance

3. Predlog odgovora na razširitev Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-Cov-2 (Uradni list RS, št. 155/20), Predlagatelj: minister za notranje zadeve

4. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, UKOM, MIZŠ, MDDSZ, MGRT, FURS, MF, MOP, sodišča), predlagatelj: minister za finance    Gradivo