Skoči do osrednje vsebine

Nova določila Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, še dodatno izboljšujejo izvajanje ukrepa LEADER / CLLD

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 30. oktobra 2020, v Uradnem listu številka 157/2020 objavilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), v programskem obdobju 2014–2020.

Logotip CLLD

Logotip CLLD | Avtor MKGP

S spremembo uredbe se dodaja možnost predplačil pri naložbah za podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). Predplačila bo možno izplačati na podlagi pridobljene bančne garancije. Predplačilo je možno napovedati tudi za že oddane vloge, za katere še ni izdana odločba, in sicer v 14 dneh po objavi novele.

S spremembo uredbe se prehaja na elektronsko vlaganje dokumentov, in sicer to velja za: vlaganje sprememb strategij lokalnega razvoja, letne načrte aktivnosti za podukrep »Podpora za tekoče stroške in animacijo« in letna poročila lokalnih akcijskih skupin (LAS) za vse sklade.

Sprememba uredbe nadalje določa pomemben rok, in sicer je zadnji rok za vložitev vloge za odobritev operacije 30. junij 2022, kar velja za vse v CLLD vključene sklade.

Povezava na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020