Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo glede izplačil za območja z naravnimi omejitvami ter za neposredna plačila

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da se bodo izplačila za območja z naravnimi omejitvami (OMD) pričela v začetku meseca novembra 2020, izplačila za neposredna plačila pa v začetku meseca januarja 2021.
Kmetija na gorskem pobočju

Fotografija je informativna | Avtor: Gregor Petrič

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo 2. novembra 2020 začela z izdajanjem odločb predplačil za ukrep OMD - plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za leto 2020. Tako kot lani, bodo tudi letos plačila upravičencem izplačana v dveh delih. Za prvi del izplačila v višini 75 odstotkov upravičenih sredstev na kmetijsko gospodarstvo bo Agencija izdala odločbe in izvedla predplačila v novembru, od 1. decembra 2020 dalje pa bo Agencija začela z izdajo rednih odločb za OMD, ki bo potekala v skladu z razpoložljivimi sredstvi za njihovo izplačilo. V novembru bo upravičencem skupno izplačanih okrog 28 milijonov evrov, v decembru  pa 10  milijonov evrov, skupaj 38 milijonov evrov v tekočem letu za kampanjo 2020.

V začetku januarja 2021 bo Agencija pričela z izplačili neposrednih plačil, izplačila se bodo izvedla na enak način, kot je v veljavi v zadnjih letih, in sicer najprej 80 odstotkov od odobrenih zahtevkov za neposredna plačila. V februarju  2021 bodo  plačila prejeli kmetje, ki so vključeni v  shemo "malega  kmeta", v marcu 2021 pa bo izvedeno plačilo preostalih 20 odstotkov iz sheme neposrednih plačil.