Skoči do osrednje vsebine

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan deluje z vsemi pooblastili kot do zdaj

Srečko Šestan, ki opravlja funkcijo poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, je na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) zaposlen kot sekretar v Službi za podporo vodenju. Zaradi daljše odsotnosti direktorja Urada za operativo je po pooblastilu v zadnjem času vodil tudi Urad za operativo URSZR.

Ob prvem valu epidemije SARS-CoV-2 (covid-19) se je pokazalo, da je kriza tako kompleksna, da vodenje Civilne zaščite zahteva »celega človeka«, ob tem je prav tako nujno, da tudi URSZR deluje nemoteno, Urad za operativo pa je v tem primeru ključnega pomena.

Po razglasitvi epidemije ob drugem valu SARS CoV-2 (covid-19) je vodstvo URSZR predlagalo, vodstvo Ministrstva za obrambo pa podprlo predlog, da se poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestana razbremeni in se mu omogoči, da polno opravlja delo poveljnika Civilne zaščite, saj so razsežnosti epidemije SARS-CoV-2 (covid-19) v drugem valu obsežnejše kot v prvem.

Zaradi navedenega je bilo Srečku Šestanu preklicano pooblastilo za vodenje Urada za operativo, saj, kot omenjeno, mora delo URSZR kljub epidemiji potekati nemoteno.

Urad za operativo URSZR poleg podpore poveljniku Civilne zaščite pri boju zoper SARS-CoV-2 (covid-19) vodi tudi izjemno pomembne projekte, ki ne morejo zastati. To so projekti zniževanja stroškov občin s prevzemom zavarovanj gasilcev na raven države, oblikovanje novega sistemskega pristopa urejanja pokrivanja stroškov intervencij gorskih reševalcev in, kot ključno, z izzivi, ki jih prinaša umestitev področja zaščite in reševanja v enotno kohezijsko politiko 2014–2020, večletni finančni okvir 2021–2027 ter načrt za okrevanje in razvoj ter s tem povezano spremembo organizacijske strukture enot in služb v sistemu zaščite in reševanja. Navedeni projekti zahtevajo »celega človeka«, zato bo Urad za operativo po pooblastilu vodila izkušena oseba, ki je že zaposlena na URSZR in se je z navedeno tematiko ukvarjala že do zdaj.

Vodstvo ministrstva se zaveda, da je vodenje Civilne zaščite izjemnega pomena, zato bo v prihodnjih dneh predlagalo, da se poveljnika Civilne zaščite Srečka Šestana premesti v Kabinet ministra, tako kot je bilo to urejeno že v času ministrovanja ministrice Andreje Katič.

Srečko Šestan kot poveljnik Civilne zaščite deluje z vsemi pooblastili kot do zdaj. Ob tem ima vso podporo tako vodstva URSZR kot tudi vodstva Ministrstva za obrambo. Delo Srečka Šestana cenimo in spoštujemo.

Ob tem poudarjamo, da si na Ministrstvu za obrambo želimo kakovostno in učinkovito vodenje Civilne zaščite, zato ga želimo razbremeniti, da bi se lahko v celoti posvetil pomembni nalogi vodenja Civilne zaščite Republike Slovenije.

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan

Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan | Avtor: Anže Malovrh, STA