Skoči do osrednje vsebine

Interventni zakon PKP5 omogoča začasno razporeditev zaposlenih v zdravstvu in pri izvajalcih socialno varstvenih storitev

Danes je stopil v veljavo Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) oziroma interventni zakon PKP5, ki v 55. členu določa začasno razporeditev zaradi nujnih delovnih potreb.

Izvajalec socialno varstvene storitve institucionalno varstvo ali izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko zaposlenega začasno razporedi k drugemu izvajalcu. Začasna razporeditev je dopustna na delovno mesto, za katero zaposleni izpolnjuje predpisane pogoje in za katero se zahteva najmanj enaka vrsta in raven izobrazbe. Zaposleni se začasno razporedi na podlagi pisnega dogovora.  

Zaposleni je upravičen do dodatka zaradi začasne razporeditve v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega, prav tako so do tega dodatka upravičeni zaposleni, ki so že pred uveljavitvijo tega zakona od 1. 6. 2020 začasno opravljali delo pri drugem izvajalcu. 

Zaposleni v času začasne razporeditve k drugemu izvajalcu prejema plačo in povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja pri delodajalcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Sredstva za financiranje potnih stroškov in dodatka se povrnejo iz proračuna. Zahtevki za izplačilo sredstev se z dokazili vložijo pri Ministrstvo za zdravje ali pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Zaposleni ima v času začasne razporeditve pravico do plače, kot da bi opravljal svoje delo, če je to zanj ugodnejše. V primeru, da bi bila plača na delovnem mestu, na katerega je zaposleni začasno prerazporejen, ugodnejša, ima pravico do višje plače. 

Ukrep velja do 31. decembra 2021.

Povezava na interventni PKP5.