Skoči do osrednje vsebine

Upravne enote tudi v času epidemije na voljo strankam – način zagotavljanja storitev bo prilagojen trenutni epidemiološki situaciji

Upravne enote povsod po Sloveniji se tudi v času epidemije trudijo zagotavljati vse storitve, s čim manj motnjami za stranke. Vendar pa je zaradi nepredvidljive situacije v zvezi s številom okuženih z virusom SARS-CoV-2, ki se dnevno spreminja, temu pa se sproti prilagajo tudi načini zagotavljanja storitev, nekatere spremembe pri delovanju upravnih enot nemogoče vnaprej napovedati. Zato stranke naprošamo k ohranjanju strpnosti in razumevanja.

Upravna enota Škofja Loka nas je obvestila, da se je kljub vsem varnostnim protokolom in uporabi zaščitnih sredstev, povečalo število okužb med zaposlenimi, zato na posameznih področjih dela, kljub trudu in zavzetosti vseh, ki so še ostali na delovnih mestih, vseh storitev oziroma nalog začasno žal ne morejo več opravljati.

Že vnaprej naročene stranke, ki želijo upravne zadeve urediti na področjih dela, kjer to trenutno ni možno, zaposleni upravne enote o tem obveščajo in naročajo na druge termine. Tiste vnaprej naročene stranke, ki želijo upravne zadeve urediti na področjih, ki niso vezana na krajevno pristojnost (kot so na primer osebne izkaznice, potni listi, prijava prebivališč in druge), pa upravna enota obvešča, da lahko (če ureditve upravne zadeve ne morejo preložiti ali gre za zadeve življenjskega pomena) to uredijo v katerikoli drugi upravni enoti v Sloveniji oziroma drugi njihovemu bivališču najbližji upravni enoti. UE Škofja Loka bo stranke o začasno spremenjenem načinu poslovanja in urejanja upravnih zadev sproti obveščala, med vikendom pa bodo izvedli razkuževanje celotne stavbe, v kateri deluje upravna enota. 

Druge pomembne informacije

Delo upravnih enot

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Odlokom o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije ter v skladu z usmeritvami Ministrstva za javno upravo so upravne enote zaradi preprečevanja širjenja virusa COVID-19 z 22. 10. 2020 do preklica uvedle naslednje ukrepe:

 • za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev se mora stranka predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko s posredovanjem naročila na e-naslov upravne enote bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte;
 • nenaročene stranke upravne enote sprejemajo zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na poznejši čas;
 • plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko);
 • obvezno je nošenje zaščitne maske, upoštevanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m) in razkuževanje rok;
 • zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je omejeno (trenutno na največ do 6 ljudi, skladno z določili Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji).

Krajevna pristojnost

Številne upravne zadeve, za katere so postopki uvedeni na zahtevo stranke, lahko uredite na katerikoli upravni enoti v Sloveniji (ne nujno na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče):

 • izdaja listin:
  • osebne izkaznice,
  • potni listi,
  • vozniška dovoljenja,
  • prometna dovoljenja in postopki odmere davka na promet rabljenih motornih vozil,
  • naznanitve pogrešitev, izgub in tatvin osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj in prometnih dovoljenj,
 • izdaja potrdil iz centraliziranih in informatiziranih uradnih evidenc,
 • vpis v register pridelovalcev grozdja in vina v okviru vinorodnih dežel,
 • priglasitev in opustitev osebnega dopolnilnega dela ter pridobitev vrednotnice,
 • izdaja evropske kartice ugodnosti za invalide,
 • prijava stalnega prebivališča in stalnega naslova v tujini,
 • prijava začasnega prebivališča in prijava in odjava začasnega naslova v tujini ter sprememba naslova v tujini,
 • določitev naslova za vročanje.