Skoči do osrednje vsebine

Ministri Cigler Kralj, Počivalšek, Kustec in predstavnica ministrstva za zdravje Kerstin Petrič predstavili ukrepe iz petega protikoronskega paketa ter omejitve, ki začnejo veljati jutri

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede koronavirusne bolezni so sodelovali minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič ter vladni govorec Jelko Kacin.

V četrtek je bilo opravljenih 6745 testov, potrjenih je bilo 1656 novih okužb, kar je 24,55 odstotka. Bolnišnično oskrbo potrebuje 394 bolnikov, od tega 67 na intenzivni negi, pet oseb je umrlo. 14-dnevno število okužb na 100.000 prebivalcev (incidenca) je zraslo za 12,8 odstotka in znaša 546.

Minister Cigler Kralj je včeraj obiskal Center slepih, slabovidnih in starejših v Škofji Loki. V centru so ob prvi okužbi nemudoma vzpostavili rdečo cono znotraj svojih prostorov. Ko obstoječe zmogljivosti ob naraščanju števila okuženih niso več zadoščale, so v centru vzpostavili rdečo cono zunaj zavoda. Ustreznost zunanjih prostorov je odobrila strokovna skupina koordinatorjev za obvladovanje covida-19, ki jo za gorenjsko regijo vodi dr. Aleš Rozman.

Ukrepi v petem protikoronskem paketu na področju trga dela

Danes je v uradnem listu objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 ali tako imenovani peti protikoronski paket (PKP5), ki začne veljati jutri.

Minister Cigler Kralj je predstavil nekatere ukrepe v zakonu, ki so vezani na njegov resor.

Ohranjajo se cene oskrbnin v domovih za starejše, saj se iz proračuna krijejo naslednji stroški: 

 • enomesečna obvezna strateška zaloga osebne varovalne opreme,
 • sofinancirajo se osebna varovalna oprema in sredstva za dezinfekcijo za delo v sivi in rdeči coni,
 • povrne se izpad prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet.

PKP prinaša podaljšanje subvencioniranja čakanja na delu doma do konca leta za vse panoge, ki izkazujejo upad prihodkov za vsaj 20 % glede na leto 2019.

Nadomestilo plače zaradi odrejene karantene ali višje sile bo od 1. septembra 2020 dalje mogoče uveljavljati v višini 80 odstotkov plače v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi otroku odrejene karantene do vključno 5. razreda osnovne šole. Nadomestilo se zagotavlja tudi v primeru varstva otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo stalno varstvo.

Delodajalec lahko z vlogo pri Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) od države zahteva povračilo nadomestila za čas karantene. Pri tem minister opozarja, da naj delodajalci, tudi če ne bodo v roku prejeli potrdila o karanteni, vložijo nepopolno vlogo na ZRSZ in s tem poskrbijo, da ne pride do zamude, po prejemu ustreznega potrdila oziroma odločbe o karanteni pa vlogo dopolnijo. V nasprotnem primeru se bo vloga, ki bo vložena po poteku osemdnevnega roka, štela za zamujeno.

Samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe, in kmetom zakon zagotavlja zaščito v obliki mesečnega temeljnega dohodka in povračila delnega nadomestila za čas karantene. Oba ukrepa bosta trajala od 1. oktobra do 31. decembra 2020, vlada pa jih bo lahko podaljšala za največ šest mesecev.

Višina mesečnega temeljnega dohodka bo znašala 1100 evrov mesečno za oktober, november in december 2020, razen za upravičence s področja kulture, za katere znaša 700 evrov. V višini 250 evrov se samozaposlenim povrne tudi izgubljeni dohodek v primeru odrejene karantene.

Pogoj za mesečni temeljni dohodek je upad prihodkov upravičenca v letu 2020 zaradi posledic epidemije za več kot 20 % glede na leto 2019.

Izvajalci prevozov občasnega in mestnega prevoza bodo upravičeni do nadomestila stroškov, ki so jih imeli, ker od 16. marca do 11. maja niso mogli izvajati prevozov.

Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom

Ukrep je predstavil minister Počivalšek in naštel, da se začasno prepoveduje ponudba in prodaja blaga in storitev v nastanitvenih obratih, igralnicah, gostinskih dejavnostih, frizerskih in kozmetičnih dejavnostih, velnesih in bazenih, kinematografih, kulturnih ustanovah, fitnesih in avtopralnicah.

Izjeme so:

 • prodajalne, ki pretežno prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
 • lekarne ter prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
 • drogerije,
 • tržnice,  
 • prodajalne s hrano za živali,
 • prodajalne s programom za vrt in kmetijstvo,
 • drevesnice in vrtnarije,
 • cvetličarne,
 • kmetijske prodajalne,
 • bencinski servisi,
 • servisne delavnice za motorna vozila in kolesa (npr. vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
 • prodajalne, ki pretežno prodajajo gradbeno-inštalaterski material,
 • banke in zavarovalnice,
 • pošte,
 • dostavne službe,
 • trafike in kioski za prodajo časopisov in revij,
 • dovoljen je tudi osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6. in 21. uro,
 • ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Prav tako je dovoljena tudi prodaja na daljavo.

Pri izvajanju navedenih storitev se morajo upoštevati vsa higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ.

Storitve nastanitvenih obratov lahko izjemoma uporabljajo:

 • osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebujejo nastanitev,
 • tisti, ki opravljajo dejavnost javne službe v Sloveniji,
 • in tuji državljani, ki v Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, so predstavniki diplomatskih misij ali člani državniških delegacij.

Nastanitev lahko uporabljajo tudi osebe, ki so od izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotene na zdravljenje ali napotene, da v nastanitvenem obratu opravljajo zdravstveno dejavnost.

Izjema so tudi športniki, strokovni delavci v športu in osebe, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu z Zakonom o športu.

Ponujanje nastanitvenih storitev je dovoljeno tudi za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve okužbe s koronavirusom, in sicer v primeru izvajanja ukrepa osamitve, izolacije oziroma karantene.

Gostje, ki so ob uveljavitvi tega odloka že nastanjeni v nastanitvenem obratu, lahko storitev izkoristijo do njenega poteka.

Dovoljene so tudi vse oblike ponudbe in prodaje blaga in storitev, ki so kot izjema navedene v drugih vladnih odlokih.

Ne glede na ukrepe, navedene v drugih vladnih odlokih, pa je brez časovne omejitve dovoljeno:

 • opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave;
 • ter strežba jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance (npr. restavracije v podjetjih).

Prav tako velja, da se število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja ponudba in prodaja blaga in storitev, omeji na 20 m² na posamezno stranko ali na eno stranko, če je prostor manjši od 20 m².

Minister je potrdil, da se vlada z zdravilišči in hoteli dogovarja o sprejemu bolnikov s covidom-19, dogovori so v zaključni fazi za okoli 500 postelj.  

Vrtci se zapirajo

Ministrica Kustec je poudarila, da se je vlada glede na dejstvo, da število okuženih še vedno narašča in da smo v enem tednu zabeležili 100-odstotni porast okužb med zaposlenimi v vrtcu, odločila za zaprtje vrtcev. Hkrati pa je ministrica prosila vzgojiteljice in vzgojitelje, da pri svojem delu z otroki v skupinah, ki bodo vzpostavljene v naslednjem tednu, uporabljajo zaščitne maske. Glede šol je ministrica potrdila, da se bo šola v vsakem primeru po koncu jesenskih počitnic nadaljevala. Po kakšnem modelu, pa se bo vlada odločila naslednji četrtek.

Karantenske odločbe nadomeščajo potrdila

Vesna Petrič Kerstin z ministrstva za zdravje je v uvodu poudarila, da epidemiologi v teh zaostrenih razmerah lahko vzpostavljajo stike samo še z na novo potrjenimi okuženimi osebami. Okuženi osebi razložijo, kako naj ravna in tudi kako naj obvešča tiste osebe, s katerimi je bila v stiku. Epidemiologi oseb, ki so bile v stiku z okuženo osebo, ne pokličejo več in o njih ne obveščajo ministrstva za zdravje, da bi jim to izdalo odločbo o karanteni na domu.

Sprejet je interventni zakon, ki prinaša novo ureditev, ki bo začela veljati takoj naslednji dan po njegovi objavi v uradnem listu. S to ureditvijo želijo na ministrstvu zagotoviti, da bo obveščenih čim več tistih, ki so bili v tesnem stiku z okuženo osebo – da bodo ti lahko, če ne gre drugače, ostali v karanteni na domu in bodo za ta čas prejeli nadomestilo dohodka.

Po navodilu epidemiologa bo tisti, ki mu je bila potrjena okužba s koronavirusom, obvestil vse, s katerimi je bil v tesnem stiku z okuženim. Če ima nameščeno aplikacijo #OstaniZdrav, bo po navodilu epidemiologa vnesel TAN-kodo in s tem omogočil, da bodo o tveganem stiku z njim obveščeni prek aplikacije vsi, ki jo imajo naloženo in vključeno.

Vsi, ki jim je bilo sporočeno, da so bili v tesnem stiku z okuženo osebo neposredno ali prek aplikacije, bodo morali ostati doma in ravnati, kot da so v karanteni na domu.

Če so zaposleni, o tem, da so bili v tesnem stiku z okuženo osebo, obvestijo delodajalca. Delodajalec se bo v sodelovanju z zdravniki medicine dela odločil, ali lahko oseba dela od doma, ali se ji lahko delo organizira tako, da ne bo mogoč morebiten prenos okužbe na druge zaposlene med delom in niti med prihodom na delo in z dela domov, ali pa naj oseba ostane v karanteni na domu. Za potrdilo, ki ga bo dobil zaposleni na svoj naslov, bo poskrbel delodajalec. S tem potrdilom zaposleni pri delodajalcu uveljavlja nadomestilo.

Samozaposleni, družbeniki in kmetje, ki si dela ne morejo urediti na tak način, da ne bi ogrožali drugih, bodo do potrdila prišli tako, da bodo o tem, da so bili obveščeni o tesnem stiku, obvestili svojega izbranega zdravnika. Ta bo tako kot v prvem primeru posredoval pri NIJZ, da bodo osebi poslali potrdilo o napotitvi v karanteno na domu. S tem potrdilom bo posameznik na FURS-u uveljavljal nadomestilo. Tudi zaposleni pri manjših delodajalcih, ki jim še ni uspelo vzpostaviti sodelovanja s specialisti medicine dela in športa, lahko potrdilo pridobijo prek svojega izbranega zdravnika.

Na ministrstvu se zavedajo, da so nekateri zaposleni zaradi narave dela ostali doma v soglasju z delodajalcem tudi v tem vmesnem času, ko se odločbe niso več izdajale, kot tudi ne potrdila. Za tiste, ki doma ne morejo opravljati dela od doma ali koristiti ur oziroma dopusta, bo delodajalec pridobil potrdilo tudi za to obdobje. Za vse, ki pa so bili do zdaj s strani epidemiologa obveščeni, da bo karantena odrejena na domu, je za uveljavljanje nadomestila še vedno potrebna odločba ministrstva.

NIJZ je pripravil tudi usmeritve za šole in vrtce v primeru okuženega otroka ali zaposlenega. V takem primeru ostanejo otroci iz iste skupine in njihovi vzgojitelji, učitelji ali pomočniki deset dni doma. Eden od staršev otroka, ki bo ostal doma, torej v karanteni na domu, bo lahko uveljavljal nadomestilo za odsotnost z dela zaradi varstva otroka. Šola oziroma vrtec bo poslal na NIJZ seznam tistih otrok, katerih starši potrdilo potrebujejo. NIJZ bo poslal potrdilo za otroka na naslov, ki ga bodo dali starši.

Tisti, ki jih bo v karanteno na domu napotila policija na meji, bodo lahko uveljavljali nadomestilo s potrdilom, ki ga bo osebam izročila policija.

Protokoli in usmeritve, kako bo ta sistem bolj podrobno potekal, bodo takoj po objavi interventnega zakona objavljeni na spletnih straneh ministrstva in NIJZ.

Nova ureditev ne predvideva nadzora, ki bi ga izvajala država. Na ministrstvu za zdravje verjamejo, da se posamezniki zavedajo, da bo le s spoštovanjem vseh strokovnih navodil in priporočil najhitreje mogoče prebroditi to zahtevno fazo epidemije.

Prehod državne meje

Prehod meja je mogoč, a le za tistih 11 izjem, ki veljajo tudi za prehajanje meje med rdečimi regijami, je ob koncu novinarske konference poudaril vladni govorec Kacin.