Skoči do osrednje vsebine

V javni razpravi osnutek Nacionalnega plana za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030

Ministrstvo za zdravje vabi zainteresirano javnost k javni razpravi o osnutku Nacionalnega plana za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030 (NPOSB 2020-2030).

Sladkorna bolezen zaradi svoje pogostnosti in težkih posledic predstavlja ne samo zdravstveni, ampak tudi širši družbeni, socialni in ekonomski izziv, breme pa bo brez dodatnih učinkovitih ukrepov strmo naraščalo tudi v prihodnjem desetletju. NPOSB 2020-2030 je torej odgovor Republike Slovenije na to pričakovano rast in je podlaga za pripravo, implementacijo in spremljanje ter vrednotenje učinkovitih ukrepov za obvladovanje  bremena sladkorne bolezni.

NPOSB 2020-2030 je strateški dokument, s katerim želimo na ravni Republike Slovenije krepiti in razširiti sodelovanje med različnimi partnerji v družbi za uspešnejše obvladovanje sladkorne bolezni.

NPOSB 2020-2030 izhaja iz dosežkov in izkušenj NPOSB 2010-2020 in vključuje tako krepitev zdravja prebivalstva in preprečevanje oziroma odlaganje pojava sladkorne bolezni tipa 2 na kasnejše življenjsko obdobje in njeno zgodnje odkrivanje kot oskrbo oseb s sladkorno boleznijo kateregakoli tipa ter spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni. Določa cilje, ki jih želimo v Sloveniji uresničiti na teh področjih, predlaga spremembe ter predvsem omogoča boljše in na skupnih vrednotah utemeljeno povezovanje med različnimi ključnimi partnerji, ki sodelujejo pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

Osnutek NPOSB 2020-2030 je za javno razpravo objavljen od 21. oktobra  2020 do vključno 21. novembra 2020 na spletnem mestu Ministrstva za zdravje med Dokumenti v javni razpravi

Vaše predloge izboljšav in dopolnitve je potrebno podati preko obrazca, ki je objavljen na javni razpravi. V obrazcu se opredelite na: Navedek osnutka in stran oziroma konkretno usmeritev NPOSB do leta 2030 z navedbo strani osnutka (Priloga 1), na katerega se vaš predlog izboljšave nanaša ter  reference, ki vaš predlog utemeljujejo.

Vaše predloge na obrazcih sprejemamo do vključno 21. novembra 2020 po elektronski pošti na naslov: gp.mz@gov.si oziroma po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava osnutka dokumenta Nacionalnega plana za obvladovanje sladkorne bolezni 2020-2030 (NPOSB 2020-2030), Štefanova 5, 1000 Ljubljana.