Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 37. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 300. obletnici Škofjeloškega pasijona, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Lipica I/2 v občini Sežana, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Laharna 2 v občini Cerkno, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o nacionalnem radonskem programu, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Dolenjske Toplice iz vrtin ZV-2/91, V-1/73, V-9/78, V-10/05 in V-13/10, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.8. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici »Casino Mond«, poročevalec: mag. Andrej Šircelj

1.9. Predlog odločbe o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2020 za zagotovitev dodatnih sredstev zaradi povišanja povprečnine, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.10. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za avtocesto na odseku Postojna-Jelšane, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.11. Predlog glavnih znamenj spominskega kovanca ob 200. obletnici ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.12. Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2019 in zadolženosti na dan 31. 12. 2019, poročevalec: mag. Andrej Šircelj    Gradivo

1.13. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2019, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasnem odstopanju od nekaterih določb Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe tehnologij s strani ponudnikov medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, za obdelavo osebnih in drugih podatkov za namen boja proti spolni zlorabi otrok na spletu, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov o podaljšanju Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in vlado Cookovih otokov, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu Evropske unije in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2020, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.17. Predlog stališča do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v okviru Konvencije o ohranitvi lososa v Severnem Atlantiku v zvezi s prošnjo za pristop k navedeni konvenciji, ki jo je predložilo Združeno kraljestvo, in o razveljavitvi Sklepa (EU), poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 23. oktobra 2020 v Luksemburgu, poročevalec: mag. Andrej Vizjak

1.19. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o vzajemnem priznavanju in izmenjavi vozniških dovoljenj, ki sta jih izdali Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za notranje zadeve Združenih arabskih emiratov, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.20. Informacija o nameravanem podpisu Pisma o dogovoru med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in zvezno ministrico za obrambo Republike Avstrije o dvostranski izmenjavi vojaških radarskih podatkov, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.21. Izhodišča za uradni obisk ministrice za obrambo Republike Avstrije Klaudie Tanner 27. oktobra 2020 v Republiki Sloveniji, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

1.22. Izhodišča za udeležbo ministra za zdravje Tomaža Gantarja na Svetovnem zdravstvenem forumu 26. in 27. oktobra 2020 v Berlinu, poročevalec: Tomaž Gantar    Gradivo

1.23. 7. nacionalno poročilo po Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, poročevalec: mag. Andrej Vizjak    Gradivo

1.24. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Franca Trčka v zvezi s kadrovsko podhranjenostjo fizioterapije, poročevalec: Tomaž Gantar

1.25. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s kadrovsko pokritostjo fizioterapevtske oskrbe na primarni ravni, poročevalec: Tomaž Gantar  

1.26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s predlogom stroke o uvedbi patronažne fizioterapije, poročevalec: Tomaž Gantar  

1.27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi z uporabo sušilnikov za lase na bazenskih kopališčih, poročevalec: Tomaž Gantar 

1.28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s snemanjem dokumentarnega (kolesarskega) filma in kolesarsko infrastrukturo, poročevalec: dr. Vasko Simoniti  

1.29. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne platforme e-kultura, poročevalec: dr. Vasko Simoniti  

1.30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z novo realnostjo v kulturi, poročevalec: dr. Vasko Simoniti 

1.31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Dušana Šiška v zvezi z romsko problematiko, poročevalec: Aleš Hojs 

1.32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s pripravo terminskih načrtov za razvojno infrastrukturo in ustrezno finančno vrednotenje, poročevalec: Jernej Vrtovec

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s finančno konstrukcijo NEK 2, poročevalec: Jernej Vrtovec 

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z umeščanjem NEK 2 v prostor, poročevalec: mag. Andrej Vizjak  

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s podporno točko za izvajanje evropske strategije za Jadransko jonsko makro regijo (EUSAIR), poročevalec: Zvonko Černač

1.36. Predlog dopolnitve odgovora na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s terenskimi obiski podpredsednice vlade in ministrice gospe Pivec, poročevalec: dr. Jože Podgoršek    Gradivo

1.37. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s prejemom socialne pomoči v obliki bonov, poročevalec: Janez Cigler-Kralj 

1.38. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Branislava Rajića v zvezi s cepljenjem proti sezonski gripi, poročevalec: Tomaž Gantar 

1.39. Delno poročilo o izvajanju Resolucije o Nacionalnem programu za mladino 2013–2022 za leta 2017, 2018 in 2019, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

1.40. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu, poročevalec: mag. Andrej Šircelj  

II. LISTA B

2. Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

2.1. Poročilo glede opravljenih nadzorov Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije v zvezi z nadzorom (SARS-CoV-2), poročevalec: Darko Mehikić

2.2. Poročilo o ukrepih Policije za preprečevanje širjenja novega korona virusa (SARS-CoV-2), poročevalec: Andrej Jurič 

2.3. Predlog odloka o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, poročevalec: Zdravko Počivalšek

2.4. Predlog odloka o dopolnitvah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, poročevalec: Aleš Hojs    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika – skrajšani postopek, poročevalec: Jernej Vrtovec    Gradivo

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih – skrajšani postopek, poročevalka: dr. Simona Kustec    Gradivo

4A. Predlog sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje, poročevalec: Aleš Hojs 

4B. Predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 - prva obravnava, poročevalec: mag. Matej Tonin    Gradivo

4C. Predlog sklepov o spornih vprašanjih v zvezi Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020, poročevalec: Tomaž Gantar

4Č. Poročilo o aktualni problematiki na področju prijave prebivališč večjega števila posameznikov na enem naslovu ter predlogi za odpravo anomalij in izboljšanje regulative, ki področje prijave prebivališč ureja, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

4D. Informacija o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi za javne uslužbence po prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov s predlogom izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi, poročevalec: Boštjan Koritnik    Gradivo

5. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

5.1. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Seznanitev s sklepom Nadzornega sveta 2TDK, d.o.o., o znižanju prejemkov članom za obdobje epidemije COVID-19, poročevalec: Jernej Vrtovec

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog sklepa o znižanju ranga Generalnega konzulata Republike Slovenije v Bejrutu, v Libanonski republiki

6.2. Predlog sklepa o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Bejrutu, v Libanonski republiki

6.3. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Panami s sedežem v Washingtonu

6.4. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih mehiških državah s sedežem v Washingtonu

6.5. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kostariki s sedežem v Washingtonu

6.6. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Karibski skupnosti (CARICOM) s sedežem v Washingtonu

6.7. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kooperativni republiki Gvajani s sedežem v Washingtonu

6.8. Predlog sklepa o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike

6.9. Predlog sklepa o odpoklicu stalnega opazovalca Republike Slovenije pri Organizaciji ameriških držav s sedežem v Washingtonu

6.10. Predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi nacionalnega koordinatorja za sodelovanje Republike Slovenije z Mednarodnim uradom za razstave (BIE) o imenovanju generalnega komisarja Republike Slovenije za mednarodno razstavo »EXPO Dubaj 2020«

6.11. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo

6.12. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za medije v Ministrstvu za kulturo

6.13. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za meroslovje v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo

6.14. Predlog prenehanja državnotožilske funkcije okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani

6.15. Predlog razrešitve predstavnice in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet Centra za socialno delo Severna Primorska

6.16. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Krško-Leskovec

6.17. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica

6.18. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Ilirska Bistrica

6.19. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana

6.20. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica

6.21. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Ptuj

6.22. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja št. C2130-20Z213012 na Mestno občino Novo mesto

6.23. Predlog odvzema statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura v k. o. Domžale, k. o. Kresnice, k. o. Murska Sobota, k. o. Štanjel, k. o. Dornberk, k. o. Bohinjska Bistrica, k. o. Nomenj ter k. o. Gotna vas in določitev njihovega upravljavca

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju opravljanja tekočih poslov dosedanjega državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

7.2. Predlog ugotovitvenega sklepa o prenehanju opravljanja tekočih poslov dosedanjega državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

7.3. Predlog razrešitve generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

7.4. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

7.5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, poročevalec: dr. Jože Podgoršek

7.6. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za kopenski promet v Ministrstvu za infrastrukturo, poročevalec: Jernej Vrtovec

7.7. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo in informatiko v Ministrstvu za javno upravo, poročevalec: Boštjan Koritnik

7.8. Predlog soglasja k razrešitvi direktorice javnega zavoda Študijski center za narodno spravo, poročevalka: mag. Lilijana Kozlovič

7.9. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Študijski center za narodno spravo , poročevalec: mag. Lilijana Kozlovič