Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje roka prijave na 14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 do 18. novembra

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo Spremembo 14. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo do vključno 18. novembra 2020 do 23.59 ure.

Podeželska pokrajina

Podeželska pokrajina | Avtor MKGP

S spremembo 14. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, se podaljša rok za vložitev vloge na javni razpis z 19. oktobra 2020 na 18. november 2020. Javni razpis je bil objavljen 17. julija v Uradnem listu RS, št. 101/20. Predmet podpore so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

Zaradi razglašene epidemije covid-19 se je ustavilo vse nenujno poslovanje organizacij, ki izdajajo soglasja in izdajajo odločbe. Postopki pridobitve soglasij in dovoljenj so se zavlekli v poletje. Po pridobljenih soglasjih se je zamaknilo pridobivanje gradbenih in drugih dovoljenj, ki v mnogih primerih ne bi bila pravnomočna do roka za vložitev vlog v objavljenem javnem razpisu.  

Dodatne informacije: