Skoči do osrednje vsebine

Povezovanje portalov Uprave RS za javna plačila in Ministrstva za javno upravo za večjo transparentnost javnega naročanja

Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za javna plačila uspešno sodelovalo na razpisu Evropske komisije iz programske sheme CEF Telecom - podpodročje eProcurement (CEF Telecom Instrument za povezovanje Evrope v telekomunikacijah je inštrument EU za olajšanje čezmejne interakcije med javnimi upravami, podjetji in državljani z uvajanjem digitalnih storitvenih infrastruktur in širokopasovnih omrežij).

Podprti projekti bodo prispevali k oblikovanju evropskega ekosistema interoperabilnih in medsebojno povezanih digitalnih storitev, ki ohranjajo enotni digitalni trg za nadgraditev registra pogodb, sklenjenih na podlagi postopkov javnih naročil in povezave podatkov o oddanih naročilih in izplačilih pri teh naročilih.

Register pogodb, ki se nahaja na portalu javnih naročil in na katerem je mogoč dostop do vseh sklenjenih pogodb na podlagi postopkov javnih naročil, bo v projektu nadgrajen na način, da bo na njen mogoče transparentno dostopati tudi do realizacije pogodb in porabe sredstev po posamezni pogodbi.

Zato bo v sklopu projekta potrebno pripraviti ustrezno zakonsko podlago, ki bo določila obveznost poročanja, izdelan pa bo še poseben poročevalski portal, katerega skrbnik bo Uprava RS za javna plačila. Preko poročevalskega portala bodo naročniki mesečno poročali o izvršenih plačilih na podlagi sklenjenih pogodb o izvedbi javnega naročanja. Podatki, pridobljeni na tak način, se bodo povezovali s portalom javnih naročil in nadgrajenim registrom pogodb.

Tako bo zainteresirani javnosti omogočeno sprotno spremljanje izvrševanja vseh pogodb, sklenjenih na podlagi postopkov javnega naročanja, s tem pa se bo povečala transparentnost porabe javnih sredstev in javnega naročanja.

Ministrstvo za javno upravo je lastnik portala javnih naročil in je koordinator aktivnosti projekta nadgradnje registra javnih naročil.

Vrednost projekta je 302.999,06 evrov, od tega je v višini do 75% sofinanciran s strani Evropske komisije. Projekt bo predvidoma trajal 18 mesecev in se bo zaključil v aprilu 2022.