Skoči do osrednje vsebine

Od jutri nove omejitve pri zbiranju in prehajanju med regijami

Vlada je izdala Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja. Objavila ga je v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada je izdala tudi Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 in ga prav tako objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi

Na območju celotne Slovenije je prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi.

V regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev (rdeče regije), so prepovedani:

 • vse javne prireditve (npr. kulturne, športne in koncerti),
 • javni shodi,
 • poroke in
 • verski obredi.

Regije, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev (rdeče regije), so:

 1. Gorenjska (kumulativna 14-dnevna incidenca 265 na 100.000 prebivalcev),
 2. Jugovzhodna Slovenija (kumulativna 14-dnevna incidenca 155/100.000 prebivalcev),
 3. Koroška (kumulativna 14-dnevna incidenca 251 na 100.000 prebivalcev),
 4. Osrednjeslovenska (kumulativna 14-dnevna incidenca 229 na 100.000 prebivalcev),
 5. Posavska (kumulativna 14-dnevna incidenca 151 na 100.000 prebivalcev),
 6. Savinjska (kumulativna 14-dnevna incidenca 165 na 100.000 prebivalcev) in
 7. Zasavska (kumulativna 14-dnevna incidenca 194 na 100.000 prebivalcev).

Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Dovoljeno je zbiranje:

 • do 10 ljudi, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu z navodili NIJZ,
 • skupini več kot 10 oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva,
 • do šest sodelavcev pri uporabi skupnega osebnega transporta za prevoz na delo ali z dela in ob uporabi zaščite nosne in ustne sluznice.

Javne prireditve, za katere je pred uveljavitvijo sprememb odloka (pred 16. oktobrom 2020) NIJZ izdal pozitivno mnenje, se lahko izvedejo, če izpolnjujejo predpisane pogoje.

Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati in policija. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je 16. oktobra 2020.

Omejitev prehajanja iz regije s slabimi epidemiološkimi razmerami

Odlok začasno prepoveduje prehajanje iz regije s slabimi epidemiološkimi razmerami (rdeče regije). Meja, pri kateri statistična regija velja za regijo s slabimi epidemiološkimi razmerami, je določena pri kumulativni 14-dnevni incidenci nad 140 na 100.000 prebivalcev. Uradne podatke o številu okuženih po regijah najmanj enkrat tedensko objavlja NIJZ v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ta odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe, za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb ter za dejavnosti, ki so omejene ali prepovedane z drugimi odloki.

Izjemoma je za posameznike dovoljeno prehajanje iz rdeče regije v druge regije ob upoštevanju priporočil NIJZ za:

 1. prihod na delo in odhod z dela ter izvajanje delovnih nalog,
 2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
 3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
 4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
 5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
 6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
 7. dostop do storitev za nujne primere,
 8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
 9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
 10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču,
 11. koriščenje turističnih kapacitet, katerih rezervacija je bila opravljena do uveljavitve tega odloka.

Posamezniku je omogočen dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin le v statistični regiji prebivanja.

Ob upoštevanju priporočil NIJZ je na prostem oziroma v odprtih javnih krajih v statistični regiji prebivališča omogočeno tudi izvajanje individualnih športno-rekreacijskih dejavnosti (npr. tek, kolesarjenje, golf in joga) ali izvajanje takšnih športno-rekreacijskih dejavnosti, pri katerih ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton in balinanje).

Za prebivanje v statistični regiji šteje stalno ali začasno prebivališče, pri čemer je lahko posameznik nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in se ne sme seliti med obema prebivališčema.

Nadzor opravljajo pristojni inšpektorati in policija. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, to je 16. oktobra 2020.