Skoči do osrednje vsebine

Svečana prisega sedmih novosprejetih pravosodnih policistov

Na Generalnem uradu je danes potekala svečana prisega sedmih novosprejetih pravosodnih policistov, ki so uspešno opravili predpisano usposabljanje za ta poklic in zaključne izpite. Pravosodna policistka in policisti bodo svoje delo opravljali v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Maribor, Celje ter v Prevzgojnem domu Radeče.

Pravosodni policisti so pred generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom podali prisego: »Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog varovanja in nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.«

Mag. Majcen je pravosodnim policistom čestital za uspešen zaključek usposabljanja in jim zaželel uspešno delo v zavodu, ki ga bodo od današnjega dne opravljali s polnimi pooblastili. V pogovoru je generalni direktor želel prisluhniti predvsem pravosodnim policistom ter njihovim pogledom in predlogom glede usposabljanja in opravljanja dela v zavodih. Generalni direktor je izpostavil tudi korake v smeri izboljšanja sistema izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v upravi, kjer pa si že sedaj prizadevamo, da bi pravosodnim policistom v sklopu usposabljanja ponudili tista znanja, ki jih pri svojem delu najbolj potrebujejo.

V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij trenutno zaposlujemo 540 pravosodnih policistov ter 41 pravosodnih policistov – kandidatov, ki jih zaposlujemo za določen čas.

V tem mesecu, 22. oktobra 2020, se bo uprava udeležila osrednjeslovenskega spletnega kariernega sejma Mojedelo.com, ki poteka v partnerstvu z Zavodom RS za zaposlovanje in Evropskim socialnim skladom. Vljudno vabljeni, da obiščete našo spletno stojnico in spoznate poklic pravosodni policist – »Poklic, s katerim rasteš!« ter se prijavite na eno od prostih delovnih mest.