Skoči do osrednje vsebine

Slovenija izdala novo 30-letno obveznico

Republika Slovenija je 13. oktobra 2020, kmalu po tem, ko je agencija Moody's dvignila bonitetno oceno države, uspešno izdala novo 30-letno obveznico RS85 v višini 1 milijarde evrov, ki zapade leta 2050. Hkrati je Republika Slovenija odkupila za 172,98 milijona evrov obstoječih obveznic serije RS69 in RS71.

Glede na obstoječ portfelj dolga državnega proračuna gre za izdajo obveznice z najdaljšo preostalo ročnostjo. Ta glede na dosedanje izdaje evrskih obveznic, izrazito pozitivno izstopa z vidika prispevka k podaljšanju povprečnega časa vezave portfelja dolga, znižanja njegove povprečne obrestne mere in krepitve investitorskega zaledja, tako geografsko kot po tipu investitorja. Uspešna izdaja 30-letne obveznice dokazuje, da je s strani vlagateljev vzpostavljeno dolgoročno zaupanje in da kljub izzivom pandemije COVID-19 Slovenija ostaja naložbeno varna država.

Kljub porastu števila okuženih s COVID -19 v Evropi so razmere na trgu dopuščale, da je v ponedeljek, 5. oktobra 2020, Republika Slovenija najavila transakcijo odkupa obveznic v kombinaciji z novo izdajo. V tej ponudbi je Republika Slovenija lastnikom obveznic ponudila odkup obveznic RS69, ki zapadejo januarja 2021, in obveznic RS71, ki zapadejo aprila 2021. Odkup je potekal v obliki prilagojene nizozemske avkcije, kjer lastniki obveznic podajo svoje ponudbe s količino in donosom, pri čemer je bil najvišji donos za obe obveznici omejen na -0,50%. Sprejeta količina ponudb in končni donos sta v takem avkcijskem sistemu določena po odločitvi izdajatelja glede na prispele ponudbe razvrščene po donosu od najvišjega do najnižjega, pri čemer zadnja še sprejeta ponudba določi tudi enotni donos vseh sprejetih ponudb.

Teden dni kasneje, v ponedeljek, 12. oktobra 2020, ob 15. uri, je Republika Slovenija objavila namero o izdaji nove 30-letne obveznice naslednji dan.

Na namero so se investitorji podporno odzvali in tako je Republika Slovenija začela z zbiranjem naročil v torek, 13. oktobra 2020, ob 9.35, z začetno cenovno usmeritvijo 65 bazičnih točk (b. t.) nad srednjim tečajem obrestne zamenjave (MS) za novo obveznico. Vlagatelji so pokazali močan interes in knjiga naročil je presegla 6,1 milijarde evrov; tako je Republika Slovenija lahko ob 11. uri spremenila cenovno usmeritev na območje MS+55 b. t. Ob 11.40 je bil cenovni razmik ponovno spremenjen na območje 45-50 b. t. in hkrati je bila trgu sporočena predvidena višina izdaje v obsegu od 750 milijonov do 1 milijarde evrov.

Ob 11.55 je Republika Slovenija objavila izid in ceno odkupa obveznic. Skupno je bilo za obe v odkup ponujeni obveznici sprejeto 172,98 milijona evrov ponudb (to je “nekonkurenčne ponudbe”) po donosu -0.50%. Za obveznice z zapadlostjo januarja 2021 (RS69) je bil znesek sprejetih ponudb 98,13 milijona evrov po ceni 101,204%. Za obveznice z zapadlostjo aprila 2021 (RS71) je bil znesek sprejetih ponudb 74,85 milijona evrov po ceni 101.637%.   

Prodaja nove 30-letne obveznice v skupni nominalni vrednosti 1 milijarde evrov je bila zaključena ob 12.47 s pribitkom 50 b. t. nad srednjo obrestno zamenjavo. Knjiga naročil je bila zaključena v skupni nominalni vrednosti več kot 5,2 milijarde evrov. Tržna cena nove 30-letne obveznice je bila v območju spodnjih 50 b. t. in tako je bil posel izvršen z majhnim negativnim pribitkom za novo izdajo.

Prodajna cena nove obveznice, ki je bila določena ob 17.13, znaša 99,847% in v času določitve cene predstavlja donos do dospelosti 0,493%.

Kupnina 30-letne izdaje bo delno uporabljena za poravnavo sprejetih ponudb za odkup obveznic, ki je bi izveden sočasno z novo 30-letno izdajo, preostanek pa za financiranje potreb proračuna Republike Slovenije. Nova 30-letna serija uspešno podaljšuje obstoječo krivuljo donosnosti obveznice Republike Slovenije za več kot 5 let.

Izdajo je vodila skupina bank Barclays, BNP Paribas (B&D), Commerzbank, GSIB, J.P. Morgan in  UniCredit Banka Slovenija d.d.

Geografska  in institucionalna porazdelitev vlagateljev je sledeča:

Podatki za novo 30-letno obveznico Republike Slovenije:

Geografska  porazdelitev:

22,0%    ZRN/Avstrija

16,0%    ostala Evropa

14,0%    Amerika

13,0%    Združeno kraljestvo

13,0%    Francija

8,0%      Slovenija

7,0%      Švica

5,0%      Skandinavija

2,0%      Ostalo

 

Institucionalna porazdelitev:

71,0%    upravljavci skladov  / pokojninski skladi  / zavarovalnice

21,0%    banke

4,0%      uradne institucije

4,0%      ostali