Skoči do osrednje vsebine

Izteka se rok za oddajo vlog za uveljavljanje nadomestila za ribiške priveze

Vlagatelji lahko vloge vložijo do vključno 15. oktobra 2020.

Agencija vlagatelje ponovno posebej opozarja, da morajo poleg izpolnjenega in podpisanega obrazca s prilogami k vlogi obvezno priložiti tudi:

  • račun upravljalca pristanišča za plačilo pristojbine za uporabo priveza v ribiškem pristanišču za plovilo, ki je predmet podpore za leto 2020 in
  • potrdilo o plačilu tega računa.