Skoči do osrednje vsebine

Poziv vlagateljem vlog za uveljavljanje finančnega nadomestila plačila priveza v ribiških pristaniščih zaradi epidemije COVID-19

Rok za oddajo vlog je 15. oktober 2020. Agencija vlagatelje poziva k oddaji vseh zahtevanih prilog, vključno z računom upravljalca pristanišča za plačilo pristojbine za uporabo priveza v ribiškem pristanišču za plovilo in potrdilom o plačilu.

Vlagatelji morajo podpisano vlogo z vsemi zahtevanimi prilogami poslati po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »nadomestilo plačila priveza«, in sicer najkasneje do 15. oktobra 2020.

Agencija vlagatelje posebej opozarja, da morajo poleg izpolnjenega in podpisanega obrazca s prilogami k vlogi obvezno priložiti tudi:

  • račun upravljalca pristanišča za plačilo pristojbine za uporabo priveza v ribiškem pristanišču za plovilo, ki je predmet podpore za leto 2020 in
  • potrdilo o plačilu tega računa.

Finančno nadomestilo se izvede zaradi zmanjšane prodaje iztovorjenih rib zaradi epidemije COVID – 19.