Skoči do osrednje vsebine

Danes je mednarodni dan zmanjševanja tveganj nesreč

Generalna skupščina Združenih narodov je z namenom spodbujanja globalne kulture zmanjšanja tveganj nesreč, 13. oktober razglasila za mednarodni dan zmanjšanja tveganj nesreč.

Ilustrativna slika - logo.

International Day for Disaster Risk Reduction. | Avtor: Generalna skupščina Združenih narodov

Ta dan predstavlja priložnost za ocenjevanje napredka pri zmanjševanju tveganja nesreč in njegovemu vplivu na izgube življenj, premoženja in zdravja v skladu s Sendajskim okvirom za zmanjšanje tveganja nesreč 2015–2030, sprejetim na tretji svetovni konferenci Združenih narodov o zmanjšanju tveganja nesreč marca 2015 na Japonskem.

Leta 2016 je generalni sekretar OZN spodbudil začetek kampanje "Sendai Seven Campaign", ki se osredotoča na promocijo vsakega od sedmih sendajskih ciljev v naslednjih sedmih letih. Cilj za leto 2020 je cilj E: „Znatno povečati število držav z nacionalnimi in lokalnimi strategijami za zmanjšanje tveganja nesreč do leta 2020“, ki postavlja temelje za izvajanje Sendajskega okvira in je tesno povezan s prednostno nalogo 2: " Krepitev upravljanja za obvladovanje tveganj nesreč«.

V skladu s poudarkom letošnjega mednarodnega dneva za zmanjšanje tveganj nesreč o vplivu nesreč na življenje in počutje ljudi je letošnja tema namenjena posredovanju sporočila, da se je mogoče številnim nesrečam izogniti ali jih preprečiti, če obstajajo strategije za zmanjševanje in obvladovanje tveganja nesreč.

Slovenija aktivnosti zmanjševanja in obvladovanja tveganj nesreč uveljavlja skozi Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022, strategijo trajnostnega razvoja pa v okviru Strategije razvoja Slovenije do leta 2030. Uprava Republike Slovenije kot nacionalna kontaktna točka za Sendajski okvir se aktivno vključuje v vsa področja zmanjšanja tveganja nesreč, v zadnjem obdobju predvsem v povezavi s podporo državi pri odzivu na pandemijo covid-19.