Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o zaključku zbiranja ponudb za odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije v evrih in o novi izdaji 30-letne obveznice Republike Slovenije v evrih

Objavljamo obvestilo o zaključku zbiranja ponudb za odkup obstoječih obveznic Republike Slovenije v evrih in o novi izdaji 30-letne obveznice Republike Slovenije v evrih.

Poslopje Ministrstva za finance | Avtor: Ministrstvo za finance

Odkup obveznic: 

Iztek ponudbenega roka: danes ob 17:00 po srednjeevropskem času

Objava rezultatov: v teku jutrišnjega dopoldneva

Datum poravnave: 20. oktober 2020

Nova izdaja obveznic:

Izdaje nove 30-letne obveznice Republike Slovenije v evrih se lahko pričakuje že jutri, v odvisnosti od razmer na finančnih trgih.

Republika Slovenija (Izdajatelj),  bonitetna ocena A3 (stabilni obeti)/AA- (stabilni obeti/A (stabilni obeti), je podelila Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Commerzbank, Goldman Sachs International Bank, J.P. Morgan in UniCredit Banki Sloveniji d.d. kot bankam organizatoricam mandat za izvedbo ponudbe za odkup izdajateljevih obstoječih EUR obveznic za zapadlostjo januarja 2021 in aprila 2021. Dodatno bo Republika Slovenija izvedla izdajo Evro denominiranih dematerialziranih imenskih obveznic skladno izjemam iz Predpisa S (Regulation S),  odvisno od razmer na finančnih trgih in izidu sočasne ponudbe za odkup. Uporabljeni bodo ustrezni predpisi za stabilizacijo (vključno FCA/ICMA). Ciljni trg pripravljavca produkta (MiFID II upravljanje produktov) so primerne nasprotne stranke, profesionalne stranke (vse prodajne poti) in tudi neprofesionalne stranke (vse prodajne poti).

Ni za distribucijo znotraj ali v ali katerikoli osebi, ki se nahaja ali je rezident katerekoli jurisdikcije, na območju katere bi bilo takšno ravnanje nezakonito.

To obvestilo je potrebno brati v povezavi z Informativnim memorandumom za odkup obveznic (»Tender Offer Memorandum«). To obvestilo in Informativni memorandum za odkup obveznic vsebujeta pomembne informacije, ki jih je potrebno pozorno prebrati pred sprejemom vsake odločitve v zvezi s Ponudbo (»Offer«). Če je katerikoli imetnik v dvomu o vsebini tega obvestila in/ali Informativnega memorandumoma za odkup Obveznic  (»Notes«) ali glede svojih dejanj, je zanj priporočljivo, da pridobi finančni ali pravni nasvet, ki naj vključuje tudi davčne posledice, s strani svojega posrednika, bančnega zaupnika, pravnega zastopnika, računovodje ali drugega neodvisnega finančnega, davčnega ali pravnega svetovalca. Katerikoli gospodarska družba, ki Obveznice drži preko posrednika, organizatorja prodaje, banke, skrbnika, sklada ali drugega pooblaščenca se mora povezati s takšno osebo, če želi Obveznice ponuditi v odkup na podlagi te Ponudbe. V zvezi s postopki, opisanimi v tem obvestilu in v Informativnemu memorandumu, banke organizatorice (»Dealer Managers«) delujejo izključno za Republiko Slovenijo in za nikogar drugega, in ne bodo dolžne nobenemu imetniku nuditi zaščite, kakršno bi zagotavljale svojim strankam ali nuditi svetovanja katerekoli drugi osebi v zvezi s Ponudbo. Niti Republika Slovenija niti banke organizatorice ali KDD niso in ne bodo na kakršenkoli način ocenjevale prednosti in tveganj, ki izhajajo iz Ponudbe ali učinka Ponudbe na koristi Imetnikov, kot skupine ali posameznikov. Nobena od njih ne daje priporočila ali naj Imetniki ponudijo v odkup svoje Obveznice na podlagi Ponudbe.

V tem obvestilu in/ali Informativnemu memorandumu za odkup obveznic niti Republika Slovenija, niti banke organizatorice ali KDD - Centralna klirinško depotna družba (ali katerikoli njihovih direktorjev, uradnikov, zaposlenih, zastopnikov ali povezanih družb) ne zagotavlja Imetnikom kakršnegakoli pravnega, poslovnega, davčnega ali drugega nasveta. Imetniki naj se posvetujejo s svojimi svetovalci, v kolikor je to potrebno, da jim pomagajo pri sprejemu naložbene odločitve in jim svetujejo ali je zanje ponuditi obveznice v odkup za denar  pravno dovoljeno.

To obvestilo in/ali Informativni memorandum za odkup obveznic ne predstavljata povabila za sodelovanje v Ponudbi v katerikoli jurisdikciji, ali katerikoli osebi ali od katerekoli osebe, če bi tako Povabilo zato bilo nezakonito ali kjer mora biti takšno sodelovanje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi o vrednostnih papirjih. Distribucija tega obvestila in/ali Informativnega memoranduma za odkup obveznic je lahko v nekaterih jurisdikcijah omejena s predpisi. Republika Slovenija, banke organizatorice in KDD zahtevajo, da se osebe, ki prejmejo to obvestilo in/ali Informativni memorandum za odkup obveznic, pozanimajo o takšnih zakonskih omejitvah in jih upoštevajo.