Skoči do osrednje vsebine

Priprave pripadnikov 42. kontingenta Slovenske vojske za mednarodno operacijo Kfor na Kosovu v sklepni fazi

Pripadniki čete Sierra so v četrtek, 8. oktobra, v Vojaškem objektu Bežigrad pri Celju opravili končno preverjanje postopkov za nadzor množic in nemirov.

Pripadniki čete tvorijo glavnino 42. kontingenta Slovenske vojske, ki bo decembra prevzel dolžnost v mednarodni operaciji Kfor. Pripadniki 42. kontingenta Slovenske vojske bodo na Kosovu delovali neprekinjeno 5 mesecev. Pripadniki kontingenta stopijo v ciklus priprav načeloma 6 mesecev pred napotitvijo v območje delovanja. V tem času opravijo vsa potrebna posamična in skupinska usposabljanja, zdravniške preglede, potrebna strelska urjenja in zadolževanje opreme. Pred napotitvijo bodo vsi pripadniki v preventivni 14-dnevni samoizolaciji.

Pripadniki 42. kontingenta Slovenske vojske bodo pod poveljstvom podpolkovnika Simona Lindiča delovali v poveljstvu misije in svetovalni skupini, poveljstvu obeh bojnih skupin (vzhod in zahod), skupinah za izvidovanje in varovanje, skupinah za povezovanja (6), motorizirani četi, skupini vojaške policije ter nacionalni podporni enoti. Skupaj bo napotenih 246 pripadnikov Slovenske vojske. Naloge slovenskih vojakov na Kosovu vključujejo vzdrževanje varnega in stabilnega okolja, zagotavljanje pogojev za prenos odgovornosti civilnim oblastem, izvajanje kontrole na komunikacijah in kontrolnih točkah, varovanje objektov posebnega pomena (Visoki Dečani) ter izvajanje projektov civilno-vojaškega sodelovanja.

Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila na Kosovo januarja 2000. Do leta 2007 so slovenske enote delovale v sestavi sil drugih vojsk. Februarja 2007 je Slovenska vojska prvič v mednarodno operacijo napotila enoto velikosti bataljona, ki je prevzel lastno območje odgovornosti in poveljeval pripadnikom drugih partnerskih vojsk. Sočasno je Slovenija na Kosovo napotila strokovnjake za civilno-vojaško sodelovanje in z več projekti pomagala lokalnemu prebivalstvu.

Zveza Nato je na Kosovu prisotna od leta 1999 in podpira obsežne mednarodne napore za vzpostavitev miru in stabilnosti na Kosovu. Sile Kfor (Kosovo Force) pod vodstvom Nata so bile prvič razmeščene marca 1999, po 78-dnevni zavezniški zračni operaciji, katere namen je bil zaustaviti razvijajočo se humanitarno katastrofo. Natova operacija je bila izvedena po enoletnih spopadih v pokrajini in neuspešnih naporih mednarodne skupnosti, da bi konflikt zaustavila po diplomatski poti. Zavezniška podpora sil Kfor na Kosovu se izvaja na podlagi Resolucije Varnostnega sveta OZN št. 1244 in vojaškega tehničnega sporazuma med Natom ter vladama Zvezne republike Jugoslavije in Republike Srbije. Sprva je bila naloga Nata zaustaviti nasilje in grožnje jugoslovanskih in srbskih sil proti Kosovu, vzpostaviti varnost ter zagotoviti javni red in mir, podpreti mednarodna humanitarna prizadevanja ter podpreti prisotnost mednarodnih civilnih pripadnikov.

Danes si sile Kfor še naprej prizadevajo zagotavljati in ohranjati varnost na Kosovu za vse državljane, ne glede na njihovo narodnostno poreklo. Na misiji sodeluje 4.000 pripadnikov iz 28 držav, med katerimi je tudi Republika Slovenija.

Pripadniki čete med preverjanjem postopkov za nadzor množic in nemirov, ki so del priprav na prevzem nalog v operaciji Kfor na Kosovu

Pripadniki čete med preverjanjem postopkov za nadzor množic in nemirov, ki so del priprav na prevzem nalog v operaciji Kfor na Kosovu | Avtor: Tadej Krese, GŠSV